Päämainos

Väylän suuri digihanke on nyt maalissa

Kolmivuotisessa hankkeessa etsittiin ratkaisuja liikenteen ja väylänpidon tiedonhallintaan.

04.02.2019
Teksti Esko Lukkari

Väylän mukaan sen kolmevuotinen digitalisaatiohanke on synnyttänyt paljon osaamista, uusia sähköisiä työkaluja ja tiedonhallintaprosesseja. Niitä aiotaan hyödyntää mm. liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamisessa, tiedon ylläpitämisessä ja jakelussa sekä väylien kunnossapidon suunnittelussa.

Väylän mukaan digitalisaatiohankkeissa hyödynnettiin nykyaikaisia teknologioita ja menetelmiä muun muassa avoimen haun kokeilujen avulla. Hankkeen kokonaisrahoitus oli 35 miljoonaa euroa ja se jakautui kolmelle vuodelle 2016–2018.

Väylä tiedotti hankkeen päättymisestä 29.1.

Tavoitteena osaamisen kasvu

Väylien kuntoon kohdistuvat odotukset sekä liikenneturvallisuuteen tähtäävät tavoitteet edellyttävät väylien kunnossapidon ennakoitavuuden parantamista. Tämän mahdollistavat jatkuva tiedonkeruu, prosessien uudenlainen ajattelu, kehittyneet tietoliikenneyhteydet ja tietojärjestelmien kehittäminen.

Kolmevuotinen hanke tähtäsi digitaalisten työvälineiden ja prosessien kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä tuottavuuden, suunnittelun ja päätöksenteon tason nostoon. Fokus oli erityisesti väylänpidossa, omaisuudenhallinnassa ja asiakasvuorovaikutuksessa.

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi hankkeen taustatavoitteena oli digitalisaatioon liittyvän osaamisen lisääminen läpi organisaation. Organisaation ymmärrystä lisättiin siitä, mitä digitalisoituva maailma ja teknologian kehittyminen tuovat tullessaan ja miten uusia mahdollisuuksia voisi lähteä hyödyntämään. Tämä tehtiin kokoamalla ohjausryhmät ja projektiryhmät laajasti läpi organisaation ja toimialarajoja rikkomalla.

Noin 70 eri projektin parissa työskenneltiin laajasti yli organisaatiorajojen ja kokonaisuus koostui kuudesta osahankkeesta, joiden sisällä alaprojekteja oli yhteensä noin 70.

Osahankkeet olivat:

1. Automatisoitu liikenne- ja liikkumistietojen kerääminen ja jakelu

2. Rataverkon kapasiteetin hallinta ja optimointi

3. Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen

4. Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen          

5. Merenkulun älyväylä

6. Asiakasvuorovaikutuksen digitalisointi       

”Projekteissa hyödynnettiin innovaatioita ja monipuolista osaamista yritysmaailman puolelta”, sanoo tiedotteessa tietopalvelut osaston johtaja Jan Juslén.

”Laitoimme vanhat käytännöt luupin alle ja annoimme ns. liiketoiminnalle tilaisuuden luoda ketterästi uutta. Kolmen vuoden aikataulu oli kaikkine kilpailutuksineen haastava, mutta tulosta syntyi. Hankkeessa toteutettiin useita uusia digitaalisia ratkaisuja ja työkaluja tiedon tuottamiseen, ylläpitämiseen, analysointiin, asiakasvuorovaikutukseen ja jakeluun”, kehuu Juslen.

”Erityisesti tärkeänä näen väyliä ja niiden kuntoa koskevan tiedonhallinnan kehittämisen osahankkeissa kolme ja neljä. Näissä muodostettiin sekä tie- että rataverkon uudet tietomallit, niiden ominaisuustietojen käsittelymenettelyt ja käynnistettiin näitä tukevat isot tietojärjestelmäuudistukset.”

Uusien tietovarantojen, kokemusten ja osaamisen vauhdittamana Väylä on Juslenin mukaan hahmotellut tuleville vuosille digitaalisia kehitysalueita muun muassa seuraavasti:

 • Uusien tietolähteiden laaja hyödyntäminen ja tietojen yhdistäminen väylänpidon analytiikassa. Tietoja kerätään koko verkolta mahdollisimman kattavasti ja ajantasaisesti, ja tiedot yhdistetään analytiikan ja väylänpidon päätöksenteon tueksi.
   
 • Liikenneinfran ja liikenteen ilmiöiden laaja-alainen mallintaminen proaktiivisen väylänpidon perustaksi. Väylien käyttäytyminen ja kuluminen mallinnetaan nykyistä tarkemmin ja sitä seurataan jatkuvan, kattavan ja ajantasaisen monitoroinnin kautta. Poikkeaminen mallien ennusteesta tunnistetaan automaattisesti ja reaaliaikaisesti.
   
 • Tekoälyn kehittäminen ja hyödyntäminen väylänpidossa. Väylien vaatimat sekä kiireelliset että pidemmän aikavälin toimenpiteet tunnistetaan, suunnitellaan ja ehdotetaan automaattisesti hyödyntäen laaja-alaista reaaliaikaista tietopohjaa ja tekoälyä.
   
 • Laajan tiedonkeruun, mallintamisen ja analytiikan kehittämisen seurauksena väyläverkosta voidaan rakentaa virtuaalinen kaksonen, jonka avulla voidaan seurata ja ennakoida muutoksia ennen kuin niitä on itse väylillä mahdollista havaita.
   
 • Luodaan liikenneinfran omistajien ja ICT-sektorin toimijoiden kesken yhteistyön toimintamalli liikenteen automatisaation edistämiseen.

JAA

LUETUIMMAT