Päämainos
VTS Finlandin eVäylä vauhdittaa meriliikennettä
Teknologia 13.11. 07:45

VTS Finlandin eVäylä vauhdittaa meriliikennettä

Monivuotisen hankkeen ensimmäiset konkreettiset askeleet otetaan ensi vuonna.

13.11.2020
Teksti Esko Lukkari

VTS Finland rakentaa meriliikenteen digitaalista tilannekuva- ja tiedonvaihtopalvelua eVäylä –kehityshankkeella.

eVäylässä kehitetään nykyistä kokonaisvaltaisempaa tilannekuvaa automatisoituvalle meriliikenteelle. Datan halutaan liikkuvan reaaliaikaisesti alusten, satamien ja esimerkiksi eri satamaoperaattoreiden välillä. Se mahdollistaisi sujuvamman meriliikenteen sekä merikuljetusten kytkeytymisen muihin liikennemuotoihin. 

Hanke on monivuotinen, mutta ensimmäiset konkreettiset askeleet tapahtuvat jo ensi vuoden alkupuolella, jolloin kauppa-alusten ajantasaisen saapumis- ja lähtöaikatiedon jakelupalvelu julkaistaan eVäylä-palveluna.

Traffic Management Finland tiedotti eVäylästä 9.11.

Vauhtia digitalisaatioon

VTS Finland tarjoaa alusliikenteen hallinta- ja ohjauspalveluita ja varmistaa meriväylien liikenteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Se vauhdittaa myös alan automaation ja digitalisaation kehitystä ja on ottamassa eVäylä-kehityshankkeella entistä selkeämmän roolin meriliikenteen tiedonvaihtoalustan, älykkäiden tietopalveluiden ja vahvistetun tilannekuvan tarjoajana.

"Suomi on aktiivisesti mukana kehittämässä merenkulun digitalisaatiota ja automaatiota kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMO:ssa sekä eri EU:n foorumeissa, joissa haetaan merenkulun kilpailukykyyn vauhtia erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla”, sanoo tiedotteessa VTS Finlandin järjestelmät ja palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja Jouni Patrakka.

eVäylä-hanke mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen sähköisen tiedonvaihdon eri meriliikenteen toimijoiden välille sekä antaa VTS Finlandille rajapinnan tieto- ja tilannekuvapalveluiden tarjoamiseen. Siitä esimerkkinä on reaaliaikainen varmistettu meritilannekuva ja sensoritiedot, jotka tukevat etä- ja automaatiotoimijoita sekä alusten saapumis- ja lähtöaikatiedon jakelupalvelu, joka auttaa satamatoimijoita.

Kehittyvä tiedonvaihto

”eVäylässä lähdemme siitä ajatuksesta, että digitalisoituva ja automatiikkaa hyödyntävä alusliikenne tarvitsee uudet työkalut jatkuvaa reaaliaikaista ja ennakoivaa tilannekuvaa varten. Sen digitaalisen tilannekuvan ja operoinnin työkalut tarjoamme eVäylän tieto- ja tilannekuvapalveluilla", sanoo eVäylän hankepäällikkö Olli Soininen.

eVäylä-hankkeessa kehitetään VTS Finlandin ja satamatoimijoiden välistä tiedonvaihtoa, luodaan perusta kehittyvän alusliikenteen digitaaliselle hallinnalle sekä toteutetaan samalla etäluotsauksessa tarvittavat tiedonvaihdon rajapinnat meriliikenteenohjauksen ja etäluotsauksen välille.

"Meriliikenteenohjaus tuottaa eVäylä-palvelulla vesiväylästön käytön digitaaliset tietopalvelut ja väyläalueen tilannekuvan sekä jakaa tiedot muille käyttäjäryhmille rajapintojen kautta. Hanke on monivuotinen, mutta ensimmäiset konkreettiset askeleet tapahtuvat jo ensi vuoden alkupuolella, jolloin kauppa-alusten ajantasaisen saapumis- ja lähtöaikatiedon jakelupalvelu julkaistaan eVäylä-palveluna. ", sanoo Soininen.

Etusivulle >

Lisää teknologiauutisia >

JAA

LUETUIMMAT