VTT arvioi bioöljyjen käytön haasteet

BioFlex-hankkeessa arvioidaan bioöljyjen valmistuksen, jakelun ja käytön nykytilaa.

15.04.2020
Teksti Esko Lukkari

VTT kumppaneineen selvittää kolmivuotisessa Business Finland BioFlex –hankkeessa biomassasta ja jätemuovista valmistettujen polttoöljyjen soveltuvuutta voimalaitosten ja laivojen dieselmoottoreihin.

Polttomoottorivoimalaitokset käyttävät maakaasua tai raskasta polttoöljyä dieselmoottoreissa. Jotta suurten dieselmoottoreiden käyttö olisi ympäristöystävällistä maalla ja merellä, fossiilisille polttoaineille on löydettävä bio- ja jätepohjaisia vaihtoehtoja. Näitä kartoitetaan ja arvioidaan VTT:n koordinoimassa BioFlex-hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on määrittää ekologisesti ja taloudellisesti kestävin tapa korvata fossiilisia polttoaineita.

Tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen edellyttää säätövoimaa, joka paikkaa joustavasti sähköntuotannon aukkoja tyyninä ja pilvisinä päivinä. Polttoaineita käyttävät voimalaitokset säilyvät osana energiajärjestelmiä, mutta niiden joustavuudessa on eroja. 

Perinteiset, hiilellä tai biomassalla lämmitetyt höyrykattilat eivät kykene yhtä nopeisiin kuorman muutoksiin kuin maakaasua polttavat kaasuturbiinilaitokset tai voimalaitoksista joustavimmat: polttomoottorivoimalaitokset. 

”Tavoitteenamme on löytää ekologisesti ja taloudellisesti kestävin tapa korvata fossiilinen raskas polttoöljy laivojen ja voimalaitosten dieselmoottoreissa. Vertailemme eri menetelmiä, joilla polttoöljyjä valmistetaan teollisesti muun muassa jätemuovista tai biomassasta, kuten metsä- ja maatalouden korjuutähteistä. Selvitämme myös kokeellisesti öljyjen soveltuvuutta käyttökohteisiin”, sanoo tiedotteessa johtava tutkija Anja Oasmaa VTT:ltä.

BioFlex-hankkeella tuetaan myös kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n tavoitteita puolittaa meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2050 mennessä. 

Vähäpäästöinen polttoöljy

Teoriassa bio- tai jätepohjainen polttoöljy voisi olla kemialliselta koostumukseltaan identtistä fossiilisen polttoöljyn kanssa. Käytännössä tavoitteena on samankaltainen öljy, jonka käyttö ei edellytä merkittäviä muutoksia dieselmoottoreihin. Öljy on myös kestettävä varastointia, sekoituttava fossiilisiin öljyihin ja pidettävä rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöt vähäisinä.

”Bioöljyjä käytetään vielä rajoitetusti lähinnä kustannus- ja saatavuussyistä, ja odotan hankkeen ratkaisevan näitä tekijöitä. On erittäin tärkeää, että kaikki haasteet saadaan selville valmistus-, jakelu- ja käyttöketjussa”, sanoo teknologiajohtaja Ilkka Rytkölä polttoaineiden syöttöjärjestelmiä toimittavasta Auramarinesta. 

BioFlex-hankkeen budjetti on 1,6 miljoonaa euroa, ja sen rahoittavat Business Finlandin ja VTT:n ohella osallistuvat yritykset: polttoöljyjen tuottajat, käyttäjät ja laitevalmistajat. Yrityksistä ovat mukana Auramarine, Fortum, Neste, Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus, Polartek, St1, Valmet sekä Wärtsilä.

VTT tuo hankkeeseen asiantuntemuksensa kestävästä kehityksestä, analytiikasta, dieselmoottoreiden päästömittauksista sekä termisistä konversiomenetelmistä, joita käytetään biomassan sekä jätemuovin nesteytykseen. Tällaisia ovat muun muassa pyrolyysi ja HTL eli hydroterminen nesteytys. Tavoitteena on hyödyntää myös kansainvälisen energiajärjestön, IEA:n asiantuntijaverkostoja.

JAA