VTT ja Neste kaupallistavat sähköpolttoaineteknologiaa

Huippuyritysten ja tutkimuskeskuksen yhteishankkeilla tähdätään globaaliin läpimurtoon.

10.02.2021
Teksti Esko Lukkari

Suomi tähtää laajalla rintamalla kestävästi tuotettua sähköä ja talteenotettua hiilidioksidia hyödyntävien sähköpolttoaineiden kaupallistamiseen. Mukana ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Business Finland on myöntänyt E-fuel-tutkimushankkeelle 3,3 miljoonan euron rahoituksen. Vuoden 2022 lopussa päättyvä E-fuel on Business Finlandin, VTT:n ja yrityspartnerien rahoittama innovaatio- ja tutkimushanke. 

VTT tiedotti asiasta 8.2.

Sähköpolttoaineiden kehitystyötä täydentää joukko yrityksiä, joista osalla on omia rinnakkaisia yritysprojekteja. Kyse on lopulta yli kuuden miljoonan euron panostuksesta sähköpolttoaineiden tuotannon kehitykseen.

Liikenteen globaalit päästöt kattavat noin 15 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä. Siksi synteettisten polttoaineiden markkinan odotetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä miljooniin tonneihin yksin Euroopassa. 

Elektrolyysiteknologia kiinnostaa alaa

Synteettisten sähköpolttoaineiden tuotannon keskiössä olevan elektrolyysiteknologian markkinoiden uskotaan yli 20-kertaistuvan tulevan viiden vuoden kuluessa. Sähköpolttoaineista puhutaan termillä e-fuels ja niiden tuotannosta nimillä power-to-liquids (PtL) tai power-to-X (PtX).

E-fuel-hankkeessa kehitetään korkealämpötilaelektrolyysillä (SOEC) tuotetun vedyn, hiilidioksidin talteenoton ja Fischer-Tropsch-polttoainesynteesin integraatiota ja tähdätään suomalaisen teknologian läpimurtoon.

E-fuel tavoittelee 10-15 prosenttiyksikköä nykyistä korkeampaa hyötysuhdetta sähköpolttoaineiden tuotannossa korkealämpötilaelektrolyysiteknologialla sekä elektrolyysin, hiilidioksidin talteenoton ja polttoainesynteesin kehittynyttä lämpöintegraatiota. 

Korkealämpötilaelektrolyysin potentiaalia sähköpolttoaineiden valmistuksessa parantaa mahdollisuus tuottaa Fischer-Tropsch-synteesissä tarvittavaa vedyn ja hiilimonoksidin seoskaasua syöttämällä hiilidioksidia ja vesihöyryä suoraan noin 700 celsiusasteen lämpötilassa toimivaan elektrolyyseriin.

Tavoitteena on nostaa korkealämpötilaelektrolyyserin kaupallinen valmius lähemmäs matalaan lämpötilaan perustuvia teknologioita.

”E-fuel-hanke on jatkoa VTT:n työlle kehittää puhtaita liikenteen polttoaineratkaisuja sekä teknologioita hiilidioksidin ja sähkön hyötykäytölle kemian tuotteiden kuten polttoaineiden ja kemikaalien tuotannossa”, sanoo tiedotteessa VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen.

Yrityksillä monia sivuhankkeita

Omilla hankkeillaan mukana ovat Andritz, Convion, Elcogen ja Neste. Nesteen hanke liittyy raakaöljyn käyttöä vähentäviä uusia ratkaisuja kehittävään Veturi-tutkimusohjelmaan. Nesteen osaaminen uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvien nestemäisten polttoaineiden tuotannossa ja jakelussa tarjoaa E-fuels-hankkeessa kehitettäville ratkaisuille kaupallisen väylän.

”Neste kehittää globaalisti skaalautuvia ratkaisuja liikenteeseen ja kemikaalien tuotantoon vähentämään raakaöljyn käyttöä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Näiden kaupallistaminen vaatii pitkäaikaista tutkimusta”, sanoo Outi Ervasti, Vice President, Renewable Hydrogen and PtX, Nesteeltä. 

”E-fuel- hanke tukee tavoitettamme siirtyä hiilineutraaliin tuotantoon jalostamoillamme vuoteen 2035 mennessä ja kehittää synteettisten polttoaineiden tarjontaa hyödyntäen uusiutuvalla sähköllä valmistettua vetyä sekä talteenotettua hiilidioksidia”, Ervasti sanoo.

Polttokennokin taustalla

Convion kehittää teollisen mittaluokan korkealämpötilaelektrolyysiä. Yhtiön polttokennoteknologian osaaminen antaa pohjan myös vedyn tuotantoon soveltuvan elektrolyyserin kaupallistamiseen. Convion hyödyntää Elcogenin Suomessa valmistamia SOC- kennostoja.

”Suomella on hyvä mahdollisuus rakentaa Power to X -markkinoilla vahva asema. Uskon, että tämän projektin avulla saadaan kypsytettyä suomalaista Power to X -toimialaa jo pitkälle kohti kansainvälistä kärkeä”, sanoo Convionin toimitusjohtaja Erkko Fontell.

Tutkimushanketta täydentävät AW-energy, Helen, Carbon ReUse, Kleener, Agco Power, ESL Shipping, Meriaura Group, ABB ja Ineratec. Yrityskonsortio kattaa kaikki arvoketjun osapuolet teollisten kaasujen talteenotosta sähköntuotantoon, polttoaineiden valmistukseen ja logistiikkaan sekä liikennepolttoaineiden käyttäjiin maa-  ja vesiliikenteessä.

AVAINSANAT

Neste VTT

JAA

LUETUIMMAT