Päämainos
VTT ja yritykset kehittävät 6G-verkon kyberturvallisuutta
Teknologia 22.05. 09:49

VTT ja yritykset kehittävät 6G-verkon kyberturvallisuutta

Kolmivuotisella SUNSET-6G-projektilla haetaan 6G-ekosysteemiin kestävää kyberturvallisuutta.

22.05.2023
Teksti Esko Lukkari

VTT on käynnistänyt tulevaisuuden 6G-verkkoihin liittyvän kyberturvallisuusprojektin, SUNSET-6G. Projekti arvioi 6G-verkon turvallisuusteknologian kestävyyttä. Mukana siinä ovat myös WithSecure, Nokia, Satel ja Eficode.

Sunset-6G (Sustainable Network Security Technologies for 6G) on kolmivuotinen tutkimusprojekti, jota rahoitetaan Business Finlandin 6G-Bridge-ohjelmasta. Tutkimus tapahtuu VTT:llä. Projektia johtaa tohtori Ijaz Ahmad.

Projektissa tutkitaan 6G-ekosysteemin kyberturvallisuusratkaisuja sekä arvioidaan niiden kestävyyttä energian, spektrin, henkilöresurssien, prosessoinnin ja muistin suhteen.

VTT tiedotti hankkeesta 16.5.

6G-ekosysteemi muodostuu hajautetuista, itseorganisoituneista ja autonomisista verkoista, jotka toimivat yhdessä. Langattomat 6G-järjestelmät pyrkivät vastaamaan uusien palveluiden tarpeisiin huomaamattomalla viiveellä, rajoittamattomalla kaistanleveydellä ja äärimmäisen turvallisesti. Siksi verkkoa ohjataan fyysisesti näiden palvelujen läheisyydessä.

Hajautettu turvallisuus

Kun fyysinen, inhimillinen ja digitaalinen todellisuus kietoutuvat toisiinsa, on kiinnitettävä huomiota viiveen, kaistanleveyden ja turvallisuuden rajoituksiin. Kaistanleveyteen ja viiveeseen liittyvät rajoitteet voidaan ratkaista, sillä tutkimuksessa on panostettu terahertsiin ja erittäin luotettavaan matalan viiveen viestintään.

Seuraavan sukupolven menetelmät ja lähestymistavat verkon turvallisuuden takaamiseksi on hajautettava nykyisten keskitettyjen ratkaisujen sijaan. SUNSET-6G-verkosto pyrkii saavuttamaan tämän.

Kyberturvallisuusteknologiat suojaavat yksilöiden, yhteisöjen ja kansallisen tason digitaalista omaisuutta ja yhteyksiä. Tällä on ratkaiseva merkitys koko yhteiskunnalle, ja on oletettavissa, että näihin teknologioihin kohdistetaan riittävästi resursseja

Kyberturvallisuus on valtava haaste

Virtuaalisten verkkotoimintojen hajauttaminen on jo alkanut, ja tiettyjä toimintoja siirretään verkon reunalle. Hajautettu verkon ohjaus tai monikäyttöinen reunalaskenta (MEC) edellyttävät hajautettua turvallisuutta. Vastaavasti uudet 6G-sovellukset ja käyttötapaukset vaativat erittäin nopeita ja spontaaneja päätöksiä turvallisuuskysymyksissä, eikä tätä saavuteta keskitetyllä arkkitehtuurilla. Tekoäly (AI) on noussut keskeiseen asemaan uusien verkko- ja hallintajärjestelmien toiminnalle.

Perinteisen tai keskitetyn tekoälyn käyttöön liittyy monia haasteita, kun taas hajautettu tekoäly – esimerkiksi Federated Learning (FL) – edellyttää myös hajautettua tietoturvaa. Tämä kaikki merkitsee valtavaa haastetta kestävälle kehitykselle ja tietoturvateknologioiden, -järjestelmien ja lähestymistapojen kestävyydelle. Tämä on jäänyt tutkimuksessa ja kehityksessä vaille huomiota.

JAA