Päämainos
VTT pilotoi sähköpolttoaineiden tuottamista Bioruukissaan
Teknologia 05.06. 08:36

VTT pilotoi sähköpolttoaineiden tuottamista Bioruukissaan

E-fuel-projektissa yhdistetään korkealämpötilaelektrolyysi, hiilidioksidin talteenotto ja Fischer-Tropsch-hiilivetysynteesi.

05.06.2023
Teksti Esko Lukkari

VTT:n Bioruukissa demonstroidaan uusiutuvien sähköpolttoaineiden tuotantoa vihreästä vedystä ja talteenotetusta hiilidioksidista. Sähköpolttoainedemo käynnistyy Bioruukin pilotointikeskuksessa toukokuussa.

Demonstraatiossa on mukana VTT:n, Nesteen, Convionin ja Elcogenin lisäksi Carbon Reuse Finland hiilidioksidin talteenottoyksiköllään.

VTT tiedotti asiasta 25.5.

VTT kehittänyt oman konseptin

Kun yhdistetään vähänpäästöinen sähkö ja talteenotettu CO2, voidaan tuottaa synteettisiä sähköpolttoaineita kuluttajille. VTT:n koordinoimassa E-fuel-tutkimusprojektissa on kehitetty konsepti sähköpolttoaineiden tuottamiselle yhdistämällä korkealämpötilaelektrolyysi, hiilidioksidin talteenotto ja Fischer-Tropsch-hiilivetysynteesi.

E-fuel-tutkimushankkeessa on tutkittu korkealämpötilaelektrolyysillä tuotettavan uusiutuvan vedyn, talteenotetun hiilidioksidin ja hiilivetysynteesin integraatiota, tähdäten suomalaisen teknologian läpilyöntiin synteettisten polttoaineiden kasvavilla markkinoilla.

Business Finlandin rahoittama projekti linkittyy Nesteen Veturi-ekosysteemiin. Kehitystyö on toteutettu yhdessä konsortion kumppaniyritysten kanssa, ja osalla yrityksistä on lisäksi omia hankkeeseen liittyviä yritysprojektejaan.

”Suomalaisen kiinteäelektrolyyseriteknologian kaupallistaminen on tärkeä askel vetytaloudessa. Lisäksi on tärkeää osoittaa, että pystymme tuottamaan korkealaatuisia synteettisiä polttoaineita vähäpäästöisestä sähköstä ja hiilidioksidipäästöistä”, sanoo tiedotteessa VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen.

Kapasiteetin skaalaus

Kolmivuotisessa E-fuel-tutkimushankkeessa on kehitetty korkealämpötilaelektrolyysillä tuotetun vedyn, hiilidioksidin talteenoton ja hiilivetysynteesin integraatiota, ja se on nyt käyttöönottovalmis. Convion and Elcogen ovat skaalanneet kiinteäoksidielektrolyysiteknologian ensimmäistä kertaa Suomessa > 100 kW kapasiteettiin.

Convionin demonstraatiossa testattava, Elcogenin elektrolyysikennostoja hyödyntävä, Convion C250e -elektrolyyserimoduli on lähtökohtana teknologian kaupallistamiselle. Korkeassa lämpötilassa toimivalla kiinteäoksidielektrolyysillä päästään korkeampaan hyötysuhteeseen sähköstä vetyyn kuin kaupallisilla alkali- ja PEM-elektrolyysiteknologioilla.

Integraatiossa on yhdistetty kiinteäoksidielektrolyyseri-, hiilidioksidin talteenotto- ja Fischer-Tropsch-polttoainesynteesiyksiköt. Koelaitoksella tuotetaan projektin aikana satoja kiloja uusiutuvia hiilivetyjä synteettisten liikennepolttoaineiden valmistukseen.

Tavoitteena teollisen kokoluokan laitos

Demonstraatiossa on mukana VTT:n, Nesteen, Convionin ja Elcogenin lisäksi Carbon Reuse Finland hiilidioksidin talteenottoyksiköllään. Siinä tuotetaan hiilivetyjä liikuteltavalla synteesiyksiköllä (MOBSU), joka on varustettu INERATEC:n ja VTT:n kehittämällä teknologialla. Fischer-Tropsch synteesillä tuotetut hiilivedyt Neste jalostaa liikennepolttoaineiksi.

EU on arvioinut, että synteettisten sähköpolttoaineiden osuus liikenteen energiankäytöstä olisi vuonna 2050 noin 20–30 %. Tämä voisi vähentää hiilidioksidipäästöjä 85 prosentilla nykyisiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, jos vety on tuotettu uusiutuvalla energialla. Projektissa tutkittavat parafiiniset sähköpolttoaineet soveltuvat nykyisille kulkuneuvoille ja moottoreille.

”Voimme hyödyntää testilaitoksen tuloksia teollisen kokoluokan laitoksen kehittämisessä. Tavoitteenamme on testata koelaitoksen synteettistä dieseliä traktorissa AGCO Powerin valmistamassa moottorissa. Projekti”, Lehtonen sanoo.

JAA