Päämainos
Tutkimus- ja testausympäristö valmistuu vuonna 2024 VTT Bioruukin yhteyteen Espooseen.
Teknologia 19.01. 08:09

Tutkimus- ja testausympäristö valmistuu vuonna 2024 VTT Bioruukin yhteyteen Espooseen.

VTT rakentaa Euroopan johtavan pilotointikeskuksen puhtaan energian innovaatioille

"Saman katon alla mietitään esimerkiksi liikenteen, kotitalouksien, teollisuuden ja energiatuotannon yhteispeliä tulevaisuuden energiajärjestelmässä."

19.01.2022
Teksti Osto&Logistiikka kuvat VTT

Liikenteen ja teollisuuden hiilineutraalius edellyttää vahvoja panostuksia yritysten ja tutkimustoimijoiden yhteiseen innovointiin ja pilotointiin. VTT investoi 18 miljoonaa euroa uuteen puhtaan energian pilotointikeskukseen. Tutkimus- ja testausympäristö valmistuu vuonna 2024 VTT Bioruukin yhteyteen Espooseen.

VTT tiedotti aiheesta 19.1.

Uusi, digitaalisuutta hyödyntävä energiainnovaatioiden tutkimus- ja testausympäristö mahdollistaa yrityksille ratkaisujen skaalaamisen tuotantoon aiempaa kustannustehokkaammin ja nopeammin. Tavoitteena on vauhdittaa puhtaan energian sovellusten synnyttämistä sekä kotimaiseen käyttöön että vientiin.

"Saman katon alla mietitään esimerkiksi liikenteen, kotitalouksien, teollisuuden ja energiatuotannon yhteispeliä tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Rakennamme tälle työlle Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisen kestävien energiamuotojen koealustan, jossa innovaatioita voidaan soveltaa käytäntöön. Voittavien ratkaisujen kehittäminen edellyttää teollisuuden, startupien ja tutkimustoimijoiden tiivistä yhteistyötä, jolle pilotointikeskus antaa hyvät puitteet", sanoo tiedotteessa VTT:n liiketoimintajohtaja Jussi Manninen

Tutkimusympäristö ja pilotointilaitteistot mahdollistavat ratkaisujen kehittämisen puhtaaseen ja energiatehokkaaseen liikenteeseen, teollisuuteen sekä rakennettuun ympäristöön.

"Liikenteen energiamurros tapahtuu kiihtyvällä vauhdilla. Sähköautot ovat jo arkipäivää, mutta kuluttajat odottavat pitempiä toimintamatkoja sekä helppoa ja nopeaa latausta. Lähivuosina innovaatioita tarvitaan akku- ja latausjärjestelmien lisäksi myös raskaan liikenteen tehokkaissa ja vähäpäästöisissä käyttövoimaratkaisuissa. Akku- ja vetypolttokennoteknologioiden lisäksi myös bio- ja sähköpolttoaineille ja tehokkaille hybridiratkaisuille on tarvetta. Pilotointikeskus tarjoaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti uusia kokeellisen tutkimuksen mahdollisuuksia”, kertoo VTT:n liikennetutkimusta johtava Ari Aalto.

Muun muassa vetyteknologiat ovat olennainen osa uutta tutkimusympäristöä. Kehitettävillä ratkaisuilla saadaan merkittäviä parannuksia uusiutuvan vedyntuotannon kannattavuuteen ja tuodaan elektrolyysiteknologia lähemmäs kaupallisia sovelluksia. Pitkäaikaisten koeajomahdollisuuksien parantamisella tähdätään teollisen soveltamisen parempaan hallintaan.

Digitalisaation merkitys tulevaisuuden puhtaassa yhteiskunnassa on kriittinen. Uusiutuva, sääriippuvainen primäärienergiantuotanto tarvitsee järjestelmältä joustoa. Energiajärjestelmän optimointi ja säätö vaativat jatkossa aivan uudenlaisia ratkaisuja, joita voidaan kehittää ja testata uudessa pilotointikeskuksessa. 

Puhtaan energian pilotointikeskus mahdollistaa eri alojen välisen ja kansainvälisen yhteistyön

VTT Bioruukki on vuonna 2015 Espoon Kivenlahteen perustettu tutkimuskeskittymä, jossa teollisuus ja pk-sektori kehittävät ja kaupallistavat tuote- ja prosessikonseptejaan. VTT Bioruukissa syntyy esimerkiksi uusia metsäteollisuuden kuitutuotteita. Uusi puhtaaseen energiaan keskittyvä pilotointikeskus täydentää kokonaisuutta ja vahvistaa synergiaa eri alojen välillä. Uudessa rakennuksessa on noin 3 000 kerrosneliötä, ja sen laboratoriotilat ja testilaitteistot on suunniteltu yrityksiltä saadun palautteen ja VTT:n omien teknologiatiekarttojen pohjalta. 

Tutkimusympäristön digitalisointi mahdollistaa VTT Bioruukin kytkemisen osaksi laajempaa tutkimusympäristöjen verkostoa. Vastaavasti kumppanien tutkimusympäristöjä voidaan linkittää virtuaalisesti osaksi kokonaisuutta. Digitalisaatio myös nopeuttaa innovaatioiden kehitysaikaa ideasta käytäntöön, pienentää kehityskustannuksia ja tehostaa kokeellisen infrastruktuurin käyttöä. 

"Uuden pilotointikeskuksen avulla yritysten on mahdollista ottaa etumatkaa kilpailijoihin. Teollisuus ja pk-sektori voivat kehittää siellä innovaatioita entistä tehokkaammin ja nopeammin. Samalla vältetään päällekkäisten pilotointi- ja testausympäristöjen rakentaminen. Toivotamme niin suomalaiset kuin kansainväliset yritykset tervetulleiksi mukaan kehittämään innovointikeskusta kanssamme", Manninen sanoo.

AVAINSANAT

VTT

JAA