Päämainos

VTT selvitti sairaalarobottien käyttöä

30.08.2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT on tutkinut uuden sukupolven logistiikkarobottijärjestelmän käyttöönottoa Seinäjoen keskussairaalassa. Automaattiset kuljetusjärjestelmät ovat vasta tulossa osaksi suomalaissairaaloiden arkea, ja Seinäjoen keskussairaala on yksi pioneereista.

Seinäjoen robottijärjestelmään kuuluu kaikkiaan 5–8 automaattista kuljetusrobottia, joista ensimmäiset otettiin käyttöön tutkimuksen aikana.

Kun kuljetukset saadaan toimimaan 24/7-periaatteella, se parantaa tarvikkeiden saatavuutta ja vähentää ruuhkia käytävillä. Ensimmäisen puolen vuoden kokemusten perusteella kuljetushenkilöstön kuluja ja kuljetustyön fyysistä kuormittavuutta on jo saatu vähennettyä. Henkilöstön suhtautuminen kuljetusrobotteihin on kehittynyt positiivisesti, ja myös muut sairaalat ovat olleet kiinnostuneita Seinäjoen kokemuksista.

Kun robotteja otetaan käyttöön, kokonaisuuden toimivuus on varmistettava huolellisen suunnittelun, pilotoinnin ja käyttöönoton avulla.

”Ohjausta, tiedotusta ja keskustelua tarvitaan entistä enemmän, kun järjestelmää laajennetaan uusilla roboteilla ja kuljetuslajeilla. Yhteisen suunnittelun avulla voidaan varmistaa, että järjestelmän käyttöönotto sujuu mahdollisimman hyvin, jolloin tavoiteltujen kokonaishyötyjen saavuttaminen helpottuu”, toteaa VTT:n erikoistutkija Inka Lappalainen ROSE-hankkeesta.

VTT:n tutkimus kuuluu Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) -hankkeeseen (2015–2020), joka selvittää Suomen edellytyksiä ottaa avustavaa robotiikkaa käyttöön ikääntyvän väestön itsenäisen asumisen, hyvinvoinnin ja hoidon tueksi.

JAA