Päämainos
VTT: Uusia lupaavia menetelmiä lentopolttoaineiden ja kemikaalien valmistukseen
Teknologia 09.05. 07:36

VTT: Uusia lupaavia menetelmiä lentopolttoaineiden ja kemikaalien valmistukseen

Synjet-hankkeessa tutkitaan, miten erilaisia uusiutuvia raaka-aineita voidaan muuntaa lentopolttoaineiksi sekä esimerkiksi kumin ja kosmetiikan ainesosiksi.

09.05.2022
Teksti Osto&Logistiikka

Synjet-hanke toteutetaan tutkimuskumppanien, Jyväskylän yliopiston, VTT:n ja Åbo Akademin välisenä yhteistyönä. Lisäksi mukana on useita yritysyhteistyökumppaneita. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja, joiden avulla uusiutuvista raaka-aineista voidaan valmistaa arvokkaita tuotteita tehokkaasti ja kannattavasti. Tehokkaiden ilmastotoimien saavuttamiseksi tarvitaan konkreettista tutkimusta etenkin sellaisten liikennemuotojen osalta, joita on vaikea sähköistää. Ensisijaisena tutkimuskohteena on lentopolttoaineiden valmistus, mutta tutkituilla menetelmillä voidaan valmistaa synteettisesti monia muitakin kemianteollisuuden tuotteita.

VTT tiedotti aiheesta 5.5.

"Olemme yhdessä Synjetin tutkimuskumppaneiden ja yritysten kanssa perustaneet monialaisen osaamisen konsortion, joka tuo yhteen tutkijoita useilta kemianteollisuuden aloilta aina polttoaineen jalostuksesta kumituotteisiin ja kosmetiikkaan. Konsortio tarjoaa meille tukea ja palautetta, antaen meille hyvän pohjan hyödyntää VTT:n osaamista kestävien polttoaineiden ja kemikaalien valmistuksessa katalyyttisen synteesin avulla. Tämä on tärkeää kansallisten hiilivähennystavoitteiden saavuttamiseksi”, kertoo tiedotteessa VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen.

Miksi kestävien ja uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen tarvitaan erilaisia menetelmiä?

Kestäviä lentopolttoaineita tarvitaan kasvihuonekaasupäästötavoitteiden saavuttamiseksi. Runsaiden ja monipuolisten uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntäminen edellyttää erityisiä menetelmiä. Fossiilisten polttoaineiden valmistusmenetelmät ovat yksinkertaisia ja melko samanlaisia keskenään, joten niiden valmistamiseen ei tarvita useita erilaisia menetelmiä. Uusiutuvat raaka-aineet puolestaan koostuvat monenlaisista materiaaleista (puusta, ruokajätteestä, yhdyskuntajätteestä, hiilidioksidista), minkä vuoksi yksi menetelmä ei riitä niiden hyödyntämiseen.

Erilaisia valmistusmenetelmiä on tutkittava ja kaupallistettava, jotta fossiiliset hiilivetytuotteet voidaan korvata uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Synjet-hanke pyrkii löytämään ratkaisun näihin ongelmiin kahdella lupaavalla valmistusmenetelmällä: rasva-alkoholi ja isosynteesiin perustuvilla menetelmillä, jotta tarvittavien polttoaineiden ja kemiallisten puolivalmisteiden valikoimaa voidaan lisätä.

”Odotamme Nesteellä innokkaasti uusien menetelmien kehittämistä ja arviointia, joilla voidaan valmistaa synteesikaasua ja uusia kestäviä reaktiivisia välituotteita. Tutkimme jatkuvasti uusia valmistusmahdollisuuksia ja vertailemme niitä aiempiin. Yhteistyöekosysteemin luominen tutkimuslaitosten ja yritysten välille on meille myös erittäin tärkeää”, kertoo Nesteen Senior Associate Jaana Kanervo.

Synjet on kaksivuotinen hanke (1.1.2022–31.12.2023), jota Business Finland on rahoittanut mittavalla 1,94 miljoonalla eurolla. Yhteishanke on saanut Business Finlandin Co-Innovation-rahoitusta ja siinä on mukana kolme tutkimuskumppania: Jyväskylän yliopisto, VTT ja Åbo Akademi. Hankkeessa on mukana myös useita yhteistyökumppaneita, kuten Neste, Sumitomo, Helen, Kanteleen voima, Kleener, Nokian renkaat, P2X-ratkaisut, Berner, Ravelast Polymers ja Andritz. Hanke on myös yhteydessä Nesteen Veturi-kumppanuusohjelmaan, joka on myös Business Finlandin rahoittama.

JAA