Päämainos

VTT:n Decarbonate-laitteisto esitellään lokakuussa

Hiilidioksidia keräävässä laitteistossa on 10 metriä korkea ja 12,5 metriä pitkä pyörivä rumpu-uuni.

23.09.2021
Teksti Esko Lukkari

VTT esittelee 12.10. virtuaaliavajaisissa hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointia edistävän Decarbonate-tutkimuslaitteistonsa.

Demonstraatiokokoluokan sähköllä toimiva 280 kW:n pyörivä rumpu-uuni ottaa kalkista vapautuvaa hiilidioksidia otetaan talteen. Kyseessä on 10 metriä korkea ja 12,5 metriä pitkä laitteisto.

VTT kertoo tulossa olevasta tilaisuudesta verkkouutisissaan.

Bio-CCS(Bioenergy with Carbon dioxide Capture and Storage) on tällä hetkellä maailmassa ainoa teollisen mittakaavan hiilinegatiivinen teknologia, jota voidaan hyödyntää hiilioksidin talteenotossa. Teknologiaa tutkitaan ympäri maailmaa.

Suomessa VTT on johtanut CCS-tutkimusohjelmaa, jossa pyritään muun muassa kehittämään teknologian teollisia sovelluksia.   

Hiilidioksidin poistolla on potentiaalia kasvaa valtavaksi markkinaksi, jolla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Talteenotto ja hyötykäyttö (CCU) ja varastointi (CCS) ovat tärkeitä teknologioita, joilla maailmanlaajuiset ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Hiilidioksidista on mahdollista myös luoda uusia arvokkaita materiaaleja ja tuotteita.

Kaikki liikennepolttoaineet ja useimmat kemialliset tuotteet voidaan valmistaa kierrättämällä hiilidioksidia ja puhdasta vetyä.

CCS voidaan yhdistää myös hiilineutraaleihin CO2-lähteisiin: ottamalla hiilidioksidi talteen bioenergiasta tai suoraan ilmasta ja varastoimalla se, saadaan tuotettua elinkaarinäkökulmasta nettonegatiiviset kasvihuonepäästöt.

AVAINSANAT

VTT

JAA