Vuosaareen merivettä käyttävä lämpöpumppu

Kokoluokassaan ainutlaatuinen lämpöpumppu Suomessa on tuotannossa vuonna 2022.

28.08.2019
Teksti Esko Lukkari

Helen aloittaa meriveden lämpöä hyödyntävän lämpöpumpun rakentamisen ensi keväänä Helsingin Vuosaaressa. Päätös sen rakentamisesta tehtiin viime keväänä.

Lämpöpumppu käyttää lämmön lähteinä voimalaitoksen omaa jäähdytysvesikiertoa ja meriveden lämpöä, jonka hyödyntäminen tulee olemaan kokoluokassaan ainutlaatuista Suomessa. Lämpöpumppu on tuotannossa vuonna 2022, ja se vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä arviolta 30 000 tonnia vuodessa.

Helen kertoi hankkeistaan 26.8.

Helenin hiilineutraali 2035 -tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä roolissa on Vuosaari. Alueelle kohdistuu kolme merkittävää hanketta: meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu, biolämpölaitos sekä mahdollisesti myös materiaalikiertoa tehostava kaupunkijalostamo.

Tulossa iso biolämpövoimala

Nykyiselle Vuosaaren voimalaitostontille sijoittuvan biolämpölaitoksen on määrä olla tuotannossa vuonna 2023. Laitoksella on tärkeä rooli Helsingin lämmityksen turvaajana myös talven pakkasjaksoina ja se kattaa noin neljäsosan Hanasaaren kivihiilen käytöstä.

Kolmas Vuosaaren hanke on kehitteillä oleva kaupunkijalostamo, joka aloittaisi toimintansa seuraavan vuosikymmenen aikana. Projektissa Helen yhdistää voimansa Lassila & Tikanojan ja VTT:n kanssa. 

Uuden sukupolven kaupunkijalostamo vastaa tarpeeseen siirtyä kertakäyttökulttuurista kiertotalouteen: laitoksen tavoitteena on tehdä vaikeasti kierrätettävistä materiaaleista ja biomassasta korkean jalostusasteen tuotteita, kuten uusiomuovia. Jalostamon hyödyntämä teknologia on kaasutus, jossa hiiltä ei vapaudu ilmakehään hiilidioksidina.

JAA