Päämainos
Havainnekuva Vuosaareen suunniteltavasta biolämpölaitoksesta.
Teknologia 07.03. 08:00

Havainnekuva Vuosaareen suunniteltavasta biolämpölaitoksesta.

Vuosaaren biovoimala toimisi syksyllä 2023

Hakkeen kuljettamiseen Vuosaaren voimalaan tarvitaan kymmeniä rekkakuormia päivittäin.

07.03.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat Helen

Helen on ottanut pitkän askeleen Helsingin Hanasaaren 440 MW kivihiilivoimalan sulkemiseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Se olisi askel myös kivihiiliriippuvuuden vähentämiseen.

Helen on päättänyt aloittaa Vuosaaren uuden 250 MW:n biolämpölaitoksen suunnittelun ja tuotannossa 250 miljoonaa euroa maksavan hakevoimalan pitäisi olla syksyllä 2023.

Vuosaari korvaisi noin neljänneksen Hanasaaren voimalaitoksen kivihiilen käytöstä, lämmöntuotantoa korvautuu myös lämpöpumpuilla ja varastoinnilla.

Helen tiedotti asiasta 4.3.

Investointipäätös Vuosaaren voimalasta aiotaan tehdä vuoden 2020 keväällä. Kivihiilen osuus Helsingin lämmityksestä on nyt noin 60 prosenttia. Eduskunta on päättänyt luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2030 mennessä, joten Helsingillä alkaa olla kiire omien ratkaisujen tekemisessä.

Helenin suunnittelemien toimenpiteiden jälkeen Helsingin hiilidioksidipäästöt vähenevät 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta eli kivihiilen käyttö puolittuu.

Jäljellä vielä Salmisaaren voimala, joka tuottaa lämpöä 300 MW ja sähköä 160 MW. Salmisaari käyttää kivihiilen ohella puupellettiä 100 MW:n pellettilämpölaitoksessa. Pellettiä kuluu 40 000 tonnia vuodessa ja rekka nuo kuorman voimalaan kahden tunnin välein.

Kaksi muutakin suunnitelmissa

Hanasaaren korvaamisessa Helsinki tarvitsee kolme uutta voimalaa. Vuosaaren lisäksi Patolaan ja Tattarinsuolle on suunniteltu 100 MW:n laitoksia.

”Vuosaareen suunniteltava biolämpölaitos edustaa Suomen mittakaavassa keskikokoista biolämpölaitosta ja se kattaa noin neljänneksen suljettavan Hanasaaren voimalaitoksen kivihiilen käytöstä. Suunniteltavan laitoksen osuus Helenin polttoaineiden käytöstä olisi 15 prosenttia”, sanoo tiedotteessa Helenein projektipäällikkö Antti Saikkonen.

Laitos sijoittuisi Helenin nykyiselle voimalaitostontille Vuosaareen. Tavoitteena on, että laitos saadaan tuotantokäyttöön syksyllä 2023.

Helen sulkee Hanasaaren voimalaitoksen vuoden 2024 loppuun mennessä. Sen lämmöntuotanto korvataan lämmön kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energian varastoinnilla ja Vuosaaren biolämpölaitoksella.

Helen on valmistautunut kivihiilestä luopumiseen ja Hanasaaren voimalaitoksen sulkemiseen jo usean vuoden ajan. Esplanadin alle on rakennettu kokonaan uusi lämpöpumppulaitos ja Sörnäisissä sijaitsevaa Katri Valan lämpöpumppulaitosta laajennetaan parhaillaan. Lisäksi Mustikkamaalle rakennetaan maailman mittakaavassakin ainutlaatuista luolalämpövarastoa vanhoihin öljyluoliin.

”Helenillä on keinot korvata kivihiili. Jatkamme investointeja energian laajamittaiseen kierrättämiseen lämpöpumpuilla, samoin meillä on hankkeita lämmön varastointiin. Hieman pidemmällä aikajänteellä selvityksessä on useita päästöttömiä teknologioita, kuten esimerkiksi geoterminen lämpö, merivesilämmön hyödyntäminen ja modulaariset pienydinvoimalat”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen.

AVAINSANAT

Helen

JAA