Päämainos

Wärtsilän laaja selvitys: Tuulivoimalla saa 46% enemmän energia kuin ydinvoimalla

Wärtsilä on vertaillut 20 eri tulevaisuuden energiaskenaariota. Sen mukaan kaikissa skenaarioissa tuulivoimavaltainen tuotantoportfolio oli paras vaihtoehto energiayhtiölle.

13.11.2018
Teksti Esko Lukkari

Joustavaan tuuliportfolioon investoimalla pystytään sen mukaan tuottamaan 46 prosenttia enemmän päästötöntä energiaa samalla rahalla, kuin ydinvoimaportfolioon investoimalla.

Wärtsilä kertoi vertailututkimuksestaan 31.10.

Wärtsilän mukaan tuulivoima on selkeästi edullisempi kuin ydinvoimaan perustuva tuotantoportfolio, ja se laskee sähköntuotannon CO2-päästöjä tehokkaammin. Joustava tuuliportfolio on keskimäärin 25 prosenttia halvempi kuin ydinportfolio.

Tämä tarkoittaa Wärtsilän mukaan keskikokoisen kaupungin energiayhtiölle (600 GWh kysyntä) vuosittain yli kuuden miljoonan euron säästöä.

Wärtsilä on tehnyt kattavan ja yksityiskohtaisen analyysin edullisen tuulivoiman vaikutuksesta suomalaisten energiayhtiöiden, ja sitä kautta omistajakuntien, näkökulmasta. Analyysin pohjalta yhtiö on julkaissut ”Puhallus - tuulivoimalla menestykseen” -kirjan, jossa avataan analyysia ja sen taustoja yksityiskohtaisesti ja joka tarjoaa faktapohjaisen lähestymisen tulevaisuuden energiainvestointeihin.

Wärtsilä julkaisi kesäkuussa 2018 laskelmat tuulivoiman potentiaalista Suomen tulevaisuuden sähköjärjestelmässä. Analyysi osoitti yhtiön mukaan, että tuulivoimaa tullaan todennäköisesti rakentamaan markkinaehtoisesti, siis ilman valtion tukia, erittäin merkittäviä määriä.

Esitetyt laskelmat herättivät lisäkysymyksiä tulevaisuuden energiavalinnoista. Päätökset tulevaisuuden energiainvestoinneista tehdään kuitenkin yhtiötasolla, joten on tärkeää tarkastella miten eri energiavaihtoehdot vaikuttavat suomalaisten energiayhtiöiden kilpailukykyyn.

Suomalaisten energiayhtiöiden kannalta tuulivoima yhdessä riittävän uuden säätökapasiteetin kanssa (ns. joustava tuuliportfolio) on kaikissa tarkastelluissa tulevaisuuden skenaarioissa edullisempi ja riskittömämpi vaihtoehto kuin ydinvoima. Analyysi pohjautuu täysin markkinaehtoiseen lähestymiseen - kaikkia tuotantovaihtoehtoja on tarkasteltu ilman mitään tukia.

Tuulivoima mahdollistaa Wärtsilän mukaan kannattavan liiketoiminnan suomalaisille energiayhtiöille tulevaisuudessa, mikä on tärkeää tunnistaa koska edullisen tuulivoiman mahdollisuudet tulee lisäämään kilpailua uusien ulkomaisten toimijoiden osalta.

CO2-päästöjen alentaminen on nopeampaa ja merkittävästi kustannustehokkaampaa tuulivoimaan investoimalla. Joustavaan tuuliportfolioon investoimalla pystytään tuottamaan 46 prosenttia enemmän päästötöntä energiaa samalla rahalla, kuin ydinvoimaportfolioon investoimalla.

JAA

LUETUIMMAT