Päämainos
Vety on yksi kaikkein kiinnostavimmista energiateknologioista ja vetyliiketoiminnan uskotaan kasvavan nopeasti lähivuosina.
Teknologia 11.02. 10:10

Vety on yksi kaikkein kiinnostavimmista energiateknologioista ja vetyliiketoiminnan uskotaan kasvavan nopeasti lähivuosina.

Yritykset perustivat kansallisen vetyklusterin

Suomalaiset suuryritykset aikovat vauhdittaa vetyliiketoimintaa ja -investointeja.

11.02.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Suomalaiset suuryritykset ovat perustaneet Kansallisen vetyklusterin. Siinä ovat mukana kaikki keskeiset vetyliiketoimintaan jollakin tavalla liittyvät isot yritykset. Klusterin puheenjohtaja on Nesteen johtaja Outi Ervasti.

Helmikuussa 2021 aloittavassa vetyklusterissa on alussa mukana noin 30 yritystä. Ohjausryhmän muodostavat ABB:n, Aurelia Turbinesin, Gasgrid Finlandin, Fortumin, Nesteen, SSAB:n, UPM:n ja Wärtsilän edustajat.

Business Finland tiedotti asiasta 9.2. 

Vety on yksi kaikkein kiinnostavimmista energiateknologioista ja vetyliiketoiminnan uskotaan kasvavan nopeasti lähivuosina. Suomessa on oltu jo huolissaan mahdollisesta jälkeen jäämisestä alan kehittämisessä.

Yritysvetoinen hanke

Yritysvetoinen kansallinen vetyklusteri vauhdittaa vetytalouden ja yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä yhteistyöllä investointeja ja vetytaloudelle suotuisaa toimintaympäristöä. Tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa, vientiä ja työpaikkoja Suomeen.

”Kansallinen vetyklusteri tuo toimijat yhteen. Systeemitason muutokseen tarvitaan koko teollinen elinkeinoelämä mukaan”, sanoo tiedotteessa puheenjohtaja Outi Ervasti.

Ervastin mukaan tärkein tavoite on nyt vauhdittaa yritysten vetytaloutta kehittäviä investointihankkeita. Siinä rahoituksella ja sääntelyllä on hänen mukaansa merkittävä rooli.

”Suomessa pitäisi pikaisesti saada liikkeelle demonstraatiohankkeita, joilla voidaan testata ja skaalata tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille. Nyt valmisteilla olevaa Suomen EU:n elpymispakettia pitäisi käyttää hyppynä kestävään talouteen myös tukemalla vetytalouteen siirtymistä”, hän sanoo.

TEM antoi sysäyksen

Työ- ja elinkeinoministeriö on ollut mukana ideoimassa vetyklusteria ja mukana on myös Business Finland.

”Esitin syyskuussa alan yritysten tapaamisessa vahvan vetoomuksen kansallisen vetyklusterin käynnistämiseksi. Kiitän yrityksiä ripeästä järjestäytymisestä. Yritysten aktiivisuus ja voimien yhdistäminen auttavat Suomea pysymään vetytalouden kehityksen kärkijoukoissa”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Suomalaisyritykset ovat jo mukana European Clean Hydrogen Alliancen roundtable -toiminnassa. Vetyklusterin yhtenä tavoitteena on edistää yritysten mahdollisuutta kotiuttaa tehokkaammin EU-rahoitusta sekä valmistella uusi vetytalouden tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Suomeen. Vetyklusterin näkökulma on sektorirajat ylittävä ja se sisältää esimerkiksi vetyjohdannaiset polttoaineet, kaasut ja kemikaalit.

JAA