Päämainos

Yritysryhmä alkaa kehittää kvanttiteknologiaa

VTT:n vetämään BusinessQ-verkostoon lähdössä joukko alan kotimaisia kärkiyrityksiä. 

30.09.2021
Teksti Esko Lukkari

Suomalaisyritykset aloittavat VTT:n johdolla yhteistyön kvanttialan teknologiakehityksestä syntyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Yritykset valmistelevat tiekarttaa kvanttiteknologioiden synnyttämien liiketoimintamahdollisuuksien ympärille.

Mukana hankkeessa ovat OP Ryhmä, Accenture, CSC sekä kansainvälistä tunnustusta saaneet kvanttiteknologiayritykset Bluefors ja IQM. Yritykset ovat liittyneet VTT:n koordinoimaan BusinessQ-verkostoon. VTT:lle rakentaa parhaillaan Suomen ensimmäinen kvanttitietokone, jota rakennetaan innovaatiokumppanuutena yhdessä IQM:n kanssa.

Kvanttilaskennan maailmanlaajuisen markkinan ennustetaan kasvavan yli 50 miljardin euron arvoiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kvanttitietokoneiden uskotaan mullistavan yhteiskuntaa, teollisuutta ja palveluja valtavalla laskentatehollaan.  

VTT tiedotti asiasta 21.9.

BusinessQ tukee yrityksiä kvantti-ilmiöihin perustuvien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotossa ja kehittämisessä. BusinessQ auttaa yrityksiä asemoitumaan globaaliin eturintamaan uusien kvanttiteknologioiden soveltamisessa ja hyödyntämisessä. 

"Kvanttiteknologioiden kehitys synnyttää uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. VTT:llä on vuosikymmenten kokemus edistyksellisten teknologioiden kehittämisestä liiketoiminnaksi. Nyt haluamme osaltamme olla mukana tukemassa suomalaista teollisuutta ja yhteiskuntaa, jotta kvanttiteknologioiden hyödyt saadaan valjastettua jo varhaisessa vaiheessa", sanoo Erja Turunen, Digitaaliset teknologiat liiketoiminta-alueen johtaja. 

BusinessQ:n tavoitteena on kasvaa ja houkutella verkostoon uusia yrityksiä eri toimialoilta. 

“Keskustelut BusinessQ:n yrityskumppanien kesken ovat osoittaneet, että suomalaisissa yrityksissä riittää uteliaisuutta, kunnianhimoa ja avoimuutta kehittyviä kvanttiteknologioita kohtaan”, sanoo Himadri Majumdar, VTT:n kvanttiohjelmien vetäjä. 

Suomessa kvanttialan huippuosaamisen ympärille on rakentunut aktiivinen tutkimusyhteisö, joka tukee ja edistää kvanttiteknologiohin liittyvää innovaatiotoimintaa. Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja VTT julkistivat huhtikuussa 2021 suomalaisen kvantti-instituutin, InstituteQ:n, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisen yhteiskunnan valmiutta hyödyntää kvanttiteknologian potentiaalia.

AVAINSANAT

VTT

JAA