Päämainos
Yritysten tki-investoinnit Suomessa nyt kasvussa
Teknologia 08.09. 09:24

Yritysten tki-investoinnit Suomessa nyt kasvussa

Business Finlandin kyselyn mukaan rohkeiden uusien tutkimusavausten osuus on silti liian pieni.

08.09.2022
Teksti Esko Lukkari

Investoinnit tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan (tki) ovat kasvu-uralla Suomessa. Tätä todistaa Business Finlandin yrityksille tekemä kyselytutkimus.

Yritysten aikovat seuraavan viiden vuoden aikana kasvattaa tki-investointejaan merkittävästi ja iso osa niistä toteutetaan Suomessa.

Silti vain pieni osa suunnitelluista tki-panostuksista suuntautuu täysin uusiin avauksiin, joita Suomessa tarvittaisiin. Täysin uusien avauksien vähäisyys on ollut trendinä jo pidempään ja se heikentää Suomen kilpailukykyä. Merkittävää tki-investointien kasvattamista suunnittelevat erityisesti mikro- ja pienyritykset.

Suomen talouskasvun ja hyvinvoinnin kannalta olisi oleellista, että myös suuret yritykset panostaisivat tki-toimintaan entistä voimakkaammin”, sanoo Business Finlandin yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Kaisa Hernberg 31.8. julkaistussa tiedotteessa.

Ukrainan sota ei ole vaikuttanut

Sota Ukrainassa ei ole toistaiseksi suuresti vaikuttanut yritysten tuleviin tki-suunnitelmiin. Koronapandemialla on ollut jopa positiivinen vaikutus yritysten kehitystoimintaan. Kolmanneksella Business Finlandin kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä tki-toimet ovat lisääntyneet pandemian aikana. Pandemia myös pakotti yrityksiä uudistumaan, sillä 75 prosenttia tutkimukseen vastanneista yrityksistä oli muuttanut liiketoimintaansa.

Kehitysinto on näkynyt myös Business Finlandin rahoituksessa. Vuonna 2020 se myönsi ennätysmäärän innovaatiorahoitusta, yhteensä 487 miljoonaa euroa.

Uraauurtavat ratkaisut ja osaajapula on vaikea yhtälö

Kotimaisten ja kansainvälisten osaajien saatavuus on merkittävä pullonkaula yritysten tki-toiminnalle.

”Osaajapula korostuu sitä enemmän, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. Rahoituksen ja osaajien saatavuus myös vaikuttavat eniten päätökseen, tehdäänkö tki-työ Suomessa vai muualla”, Hernberg sanoo.

Investointisuunnitelmien toteutumiseen Suomessa vaikuttavat merkittävästi poliittiset toimet, joilta toivotaan vakautta ja sitoutumista julkisen tki-rahoituksen määrän nostamiseen.

”Jotta ennakoitu tki-investointien kasvu toteutuu, se edellyttää poliittisilta päättäjiltä jämäkkää toimintaa. Suomessa tulee panostaa koulutukseen, ulkomaisten osaajien Suomeen asettumisen helpottamiseen sekä pitkäjänteiseen, ennustettavaan julkiseen tki-rahoitukseen, joka kannustaa yrityksiä rohkeisiin uusiin avauksiin”, hän sanoo.

Business Finlandilla on käynnissä 12 suurten yritysten johtamaa veturihanketta, joissa on mukana satoja yrityksiä. Valtaosassa kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä kestävä kehitys ohjaa tki-toimintaa tuotteiden tai palvelujen kehittämisessä. Kestävä kehitys on keskeinen osa liiketoimintastrategiaa yli neljäsosalle yrityksistä.

”Kestävään kehitykseen panostavat yritykset ovat myös halukkaampia kasvattamaan tki-investointeja”, Hernberg sanoo.

JAA