Ahlstrom-Munksjö uusii digijärjestelmiä

TietoEVRY modernisoi yli 40:n tehtaan digitaaliset järjestelmät eri puolilla maailmaa.

02.03.2020
Teksti Esko Lukkari

TietoEVRY uudistaa yli 40:nen Ahlstrom-Munksjön tehtaan ja jälkikäsittelylaitoksen tietojärjestelmät eri puolilla maailmaa.

Liiketoimintojen digitaalinen uudistus mahdollistaa toimintojen modernisoinnin yli 40 tehtaassa ja jälkikäsittelylaitoksessa. Modernisointi perustuu Tieto Integrated Paper Solution (TIPS) -ratkaisuun ja kattaa myös siihen liittyvät sovellus- ja järjestelmäpalvelut. 

TietoEVRY tiedotti sopimuksesta 21.2. Tiedotteessa ei kerrota sopimuksen arvoa.

Ahlstrom-Munksjö on maailman johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja. TietoEVRYn kanssa tehty sopimus sisältää Ahlstrom-Munksjön liiketoimintojen tuotannonohjausjärjestelmän (MES, Manufacturing Execution System) rakentamisen, maailmanlaajuisen käyttöönoton ja ylläpidon sekä niihin liittyvät sovellus- ja järjestelmäpalvelut.

Tuottavuus paranee

TietoEVRYn mukaan TIPS tarjoaa reaaliaikaisen informaation ja läpinäkyvyyden kaikkiin tehdastoimintoihin ja lisää tuottavuutta. 

“Uusi, entistä kehittyneempi alusta edistää merkittävästi Ahlstrom-Munksjön liiketoimintaa hyödyntämällä dataa ja mahdollistaa digitalisaation laajentamisen", sanoo tiedotteessa Ahlstrom-Munksjön CIO Kristiina Lammila.

”Ahlstrom-Munksjö ottaa käyttöön uudet liiketoimintamallit ja digitalisoi toimintansa kattamaan toiminnot asiakasrajapinnasta tehtaaseen. Uudistus sujuvoittaa suunnittelua, parantaa kuitujen ja muiden raaka-aineiden jäljitettävyyttä sekä tuo joustavuutta eri toimintoihina”, sanoo Carsten Henke, johtaja, Production Excellence, Forest, TietoEVRY.  

TIPS-ratkaisu on optimoitu sellu-, paperi-, kartonki-, kuitukangas-, pehmopaperi-, pakkaus- ja paperin jatkojalostusteollisuuden tarpeisiin ja se on käytössä jo yli 250 paperitehtaassa ympäri maailmaa.

JAA