Päämainos

Alaskirjaukset vetivät Postin miinukselle

06.03.2018
Teksti Esko Lukkari

Viime vuosi oli vaikea Postille. Sen tulos valahti miinukselle, ja syinä tähän olivat OpusCapitan rakennejärjestelyjen aiheuttamat 33,9 miljoonan euron arvonalennukset sekä Venäjän toimintojen suljettujen varastojen vuokrasopimusten varaukset, jotka olivat suuruudeltaan 18,2 miljoonaa euroa. 

Postin liiketulos heikkeni viime vuonna ja oli -27,5 (30,7) miljoonaa euroa eli -1,7 % (1,9 %) liikevaihdosta. 

Postin ilonaiheena on verkkokaupan volyymikasvu. Sen odotetaan jatkuvan Suomessa tänä vuonna noin 10 prosentin tasolla. Posti aikoo avata myös uusia pakettiautomaatteja kasvun tukemiseksi.  

Viime vuonna Posti kuljetti verkkokaupan kuluttajapaketteja 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ulkomailta tulleiden verkkokauppatuotteiden kuljetukset lisääntyivät jopa 19 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 

Konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna 2,5 prosenttia ja oli 1647,0 (1607,6) miljoonaa euroa. Kasvu tuli paketti- ja logistiikkapalveluiden vetämänä, joten perinteisen liiketoiminnan kasvu oli negatiivista.   

Konsernin oikaistu käyttökate heikkeni ja oli 118,6 (126,7) miljoonaa euroa eli 7,2 % (7,9 %). Konsernin käyttökate heikkeni ja oli 83,7 (116,0) miljoonaa euroa eli 5,1 % (7,2 %). Oikaistu liiketulos heikkeni ja oli 42,4 (47,1) miljoonaa euroa eli 2,6 % (2,9 %) liikevaihdosta. 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalveluiden oikaistu liiketulos parani kuitenkin selvästi vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. 

Posti investoi 

Toimintojen divestoinneista huolimatta Postin investoinnit säilyivät viime vuonna korkealla tasolla 73 miljoonassa eurossa.  

Posti sanoo jatkavansa investointeja digitaalisiin palveluihin, automaation lisäämiseen ja ydinliiketoimintansa eli kilpailukyvyn parantamiseen. Posti avaa kesällä 2018 Suomen suurimman rahtiterminaalin Vantaalle. Terminaalin kustannukset ovat yli 30 miljoonaa euroa.  

Toimitusjohtaja Heikki Malisen mukaan yritysostotkin ovat edelleen strategian toteutuksessa mahdollisia, mutta vain ydinliiketoimintaa vahvistaen. Elintarvikelogistiikassa Posti on ollutkin aktiivi yritysostoissaan. 

Posti myi viime vuonna OpusCapitasta taloushallinnon ulkoistuspalvelunsa ja siirsi dokumenttien ja laskujen lähetyksen sekä Suomen digitoinnin Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -segmenttiin. Malinen sanoo, että Posti keskittyy OpusCapitassa hankinnan, maksamisen ja kassahallinnan globaaleihin ratkaisuihin. 

Venäjällä Postille kuuluu jo parempaa. Itellan Venäjän liikevaihto kasvoi viime vuoden loka-joulukuussa jo viisi prosenttia ja oikaistu käyttökate oli jo 1,6 miljoonaa euroa.

JAA