Antibioottien toimitusketjut suurissa ongelmissa
Toimitusketjut 06.06. 12:35

Antibioottien toimitusketjut suurissa ongelmissa

Hankintatoimella on tärkeä rooli markkinoiden uudelleenrakentamisessa.

06.06.2018
Teksti Heli Satuli kuvat EU-komission kuvapalvelu

Tuoreen Access by Medicine Foundation (AMF) -raportin mukaan monissa maissa on pulaa elintärkeistä antibiooteista, koska niitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vain muutamissa tehtaissa. Antibioottien valmistus on lääkealan yrityksille heikkojen voittomarginaalien takia huonoa bisnestä ja valtaosa kysynnästä tulee köyhimmistä maista.

Tiukat tarjouskilpailut

Raportissa todetaan, että antibioottien toimitusketjut ovat monimutkaisia. Lääke-erät matkaavat useiden jakelijoiden välillä ennen potilasta. Se johtaa näkyvyyden huononemiseen toimitusketjussa, vastuunpakoiluun, tuotepuutteisiin ja huonolaatuisuuteen. Toimitusketjun näkyvyyden puute johtaa myös antibioottien liialliseen käyttöön ja mikrobilääkeresistenssin eli AMR:n kasvuun.

"Valtiot käyttävät yhä tiukempia hintapainotteisia tarjouskilpailuja, jotka kutistavat jo ennalta ohuita marginaaleja", raportissa todetaan.

Lisäksi, kun uusi antibiootti tulee markkinoille, sitä käytetään säästeliäästi AMR:n riskin takia. Ongelmana on, että tällöin ei ole mahdollista saavuttaa suuria myyntivolyymejä, joilla katettaisiin tutkimus- ja kehitysinvestoinnit. Tämän seurauksena on olemassa vain vähän kaupallisia kannustimia kehittää uusia antibiootteja.

Raaka-aineista pulaa

Antibiootteja tuotetaan raportin mukaan lähinnä Kiinassa ja Intiassa. Vuonna 2016 kiinalaistehtaan räjähdys aiheutti piperasilliini-tatsobaktaamin globaalin pulan.

Keskeisistä antibioottien raaka-aineista on usein pula ja siksi niiden hankintamenettelyjen on oltava tehokkaita. Raportin mukaan vain näin vältetään maailmanlaajuinen lääkepula, kansallisten varastojen tyhjeneminen ja huonolaatuiset tuotteet. Lääkeyhtiöiden tulisi ostaa raaka-aineita useilta eri toimittajilta. Hankintamenettelyihin on sisällytettävä myös toimittajan laadunarviointi. Tämä prosessi sisältää tuotantolaitosten ja vaatimustenmukaisuuden tarkastukset ja riskinarvioinnin sekä jatkuvan seurannan ja arvioinnin.

Raportissa kehotetaan hankintatoimea tekemään yhteistyötä paikallisten tavarantoimittajien kanssa kapasiteetin rakentamiseksi ja ehdottaa, että yhteishankinnat voisivat johtaa parempaan lopputulokseen.

JAA