Päämainos

Biokasvu kehitti typpeä sitovan lannoitteen

Itämeren lannoituspäästöt voisi saada kuriin patentoidulla kotimaisella lannoituskeksinnöllä.

25.01.2021
Teksti Esko Lukkari

Lietolainen Biokasvu Oy on kehittänyt menetelmän ylilannoituksen estämiseksi ja vesistöjen ravinnepäästöjen pienentämiseksi.

Tuote voidaan valmistaa tunnetuista orgaanisista aineista, sekä mikrobien toiminnan tehostumisen vaatimista hivenaineista. Se soveltuu myös luomutuotantoon. Sen hehtaarikustannus jää selkeästi alle sen tuottaman lisäsadon arvon samalla, kun hiilen määrä maassa kääntyy merkittävään kasvuun.

Biokasvun innovaatiolla sivuvirroista on mahdollista saada tasapainotettu, kasvin ravinnetarpeet huomioiva lannoite. Tuote on ollut koekäytössä ja se on todettu toimivaksi erilaisilla maalajeilla, viljelykasveilla, levitystekniikoilla ja kasvukausien sääoloilla.

Business Turku tiedotti asiasta 13.1.

Typestä kolmasosa pääsee vesistöön

Innovaation ydin on typen hyväksikäyttöasteen merkittävä parantaminen, sillä jopa kolmasosa typpilannoitteista päätyy nyt kuormittamaan ympäristöä. Biokasvun patentoidun innovaation avulla typen ja samalla muidenkin ravinteiden, myös fosforin, hyväksikäyttöastetta voidaan nostaa merkittävästi ja maatalouden sekä teollisuuden valtavat ravinnevarastot saadaan aidosti hallittuun kiertoon

Biokasvu Oy on aikanaan Kemiran, kierrätysravinteiden käyttöönoton tehostamiseen perustettu tytäryhtiö. Sittemmin se on ollut yksityisessä omistuksessa. Yritys on tehnyt yli 30 vuotta kierrätysravinteiden hyödyntämiseen tähtäävää tutkimus- ja tuotekehitystyötä useille alan toimijoille. Biokasvu Oy etsii yhteistyökumppania, jolla olisi riittävät resurssit tuotteen nopeaan lanseeraukseen ensin Suomessa ja Itämeren maissa. 

Lannoiteinnovaatiolle on myönnetty 11.11.2020 Eurooppa-patentti.

Lantaan jää paljon ravinteita

Perinteisessä lannoituksessa esimerkiksi typestä viljelykasvit hyödyntävät vain noin 60–70 prosenttia. Loppu jää osittain mikrobien ruuaksi päätyen hajottamaan maan orgaanista ainetta, hiiltä ja vapauttaa näin myös ravinteita alttiiksi huuhtoutumiselle.

Maataloudessa syntyy eläintuotannossa noin 17 miljoonaa tonnia lantaa ja muita sivuvirtoja, johon on varastoitunut valtavasti arvokkaita ravinteita. Teoriassa määrä täyttäisi kaikkien viljeltävien alojen lannoitustarpeista kolmanneksen ja kääntäisi lannoituksen aiheuttaman hiilen häviämisen hiilen sitomiseksi maahan.

Biokasvun resepti-innovaation avulla vältetään ylilannoitusta sekä säästetään maan hiilivarantoja, kun ylimääräinen typpi ei jää enää hajottamaan maan humusta.


 

JAA