CaaS-malli tehostaisi Suomen logistiikkaa

Eurooppa-Aasia-logistiikassa CaaS:sta olisi suurta hyötyä.

29.08.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomen logistisen kilpailukyvyn parantamiseen ratkaisuja etsivä esiselvityshanke kannustaa yritysvetoisen Corridor as a Service -toimintamallin hyödyntämiseen. Logistiikkakuljetuksiin liittyvän, yksityisen ja julkisen datan avaaminen ja hyödyntäminen parantaisi yritysten tehokkuutta ja tuottavuutta.

Liikennelabran koordinoiman, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä toteutetun Scanway IIb -esiselvityksen tavoitteena oli selvittää, miten Suomen logistista asemaa ja saavutettavuutta voidaan vahvistaa elinkeinoelämävetoisesti. Tavoitteena on parantaa tuottavuutta automaatiolla ja digitaalisilla työkaluilla.

Trafi tiedotti asiasta 24.8.

”Hankkeen aikana muodostui uusi logistiikan toimintamalli yksityisen ja julkisen yhteisessä ekosysteemissä, Corridor as a Service (CaaS). Uutta CaaS-toimintamallia kannattaa hyödyntää, sillä digitalisaatiolla on mahdollista nostaa logistiikka-alan tehokkuutta”, sanoo tiedotteessa Trafin tietojohtaja ja Liikennelabraa luotsaava Juha Kenraali.

CaaS:n periaatteena on hyödyntää ekosysteemilähtöistä toimintamallia, jossa yritykset ja julkisen sektorin toimijat yhdessä tarjoavat kokonaisratkaisuja. Mallissa kuljetuksiin liittyvä data ja informaatio ovat sidosryhmien saatavissa avoimesti, vapaaehtoisesti ja läpinäkyvästi, mutta yrityssalaisuudet säilyttäen ja mahdollisesti lohkoketjuja hyödyntäen.

”Esiselvityksen perusteella CaaS-konsepti on hyvin potentiaalinen vaihtoehto logistiikkasektorin kehittämisessä ja tehostamisessa. Samalla on huomioitava, että CaaS konseptina on vielä hyvin uusi ja siihen liittyviä ensimmäisiä palveluita on vasta hiljattain julkistettu”, sanoo VTT:n projektipäällikkö Lasse Nykänen.

Suomi ja Venäjä yhteistyössä

Kansainvälisellä tasolla on tiedotettu samankaltaisia aloitteista. Iso osa CaaS:n potentiaalia onkin sen ajankohtaisuus erityisesti Suomen logistisen aseman kannalta. Euroopan ja Aasian välinen kauppa tarvitsee toimivia yhteyksiä, joihin Suomi on päässyt mukaan muun muassa Suomi-Venäjä yhteistyön avulla.

Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Liikennejärjestelmän kehittämisellä ja Corridor as a Service -tyyppisillä logistiikkakäytävillä on merkittävä rooli kärkihankkeen toteutumisessa.

Scanway IIb -hanke käynnistyi suomalais-venäläisen älyliikenteeseen keskittyneen yhteistyöhanke Scanway II -hankkeen jatkona loppuvuonna 2017. Se toteutettiin monitoimijamallilla, jossa viranomaiset, kaupungit, yritykset ja tutkimuslaitokset tekivät yhteistyötä Suomen logistisen kilpailuaseman ja houkuttelevuuden parantamiseksi. Hankkeen koordinoinnista vastasi Trafin Liikennelabra.

Esiselvityksen aikana haastateltiin yli 40 asiantuntijahaastattelua ja tehtiin kaksi demoa CaaS-toiminnallisuuksista.

JAA