CDP valitsi Metsä Boardin ilmastoaateliin

Yhtiö on sitouttanut koko toimitusketjunsa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

07.02.2019
Teksti Esko Lukkari

CDP on valinnut Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin maailman parhaiden yritysten joukkoon fossiilisten hiilidioksidipäästöjen hallinnassa ja toimitusketjun sitouttamisessa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

CDP on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tarjoaa yrityksille alustan, mihin raportoida ympäristötietojaan.

Metsä Board tiedotti valinnasta 6.2.

Metsä Board valittiin maailman parhaiden yritysten joukkoon toimitusketjun sitouttamista arvioivalla CDP:n vuotuisella listalla, joka julkaistiin nyt kolmannen kerran. Listalle valittiin eri puolilta maailmaa yrityksiä, jotka ovat tehokkaimmin hallinneet fossiilisia hiilidioksidipäästöjään ja kiinnittäneet huomiota ilmastokysymyksiin toimitusketjuissaan kuluneella CDP-raportointikaudella.  

Yli 5 000 yritystä lähetti CDP:lle tietoja toimitusketjun sitouttamisen arviointia ja vertailua varten. Niistä valittiin parhaiden yritysten listalle vain kolme prosenttia.  

Metsä Board valittiin äskettäin myös CDP:n Water A ja Climate A -listoille ja yhtiö saavutti metsäohjelmassa tason A-.

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka edistää yritysten ja hallitusten pyrkimyksiä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, turvata vesivarannot ja suojata metsiä. Sijoittajat ovat äänestäneet CDP:n parhaaksi ilmastotutkimusta koskevien tietojen tuottajaksi.

CDP motivoi yrityksiä hallitsemaan ympäristövaikutuksia ja tiedottamaan niistä sijoittajien ja ostajien odotusten mukaisesti. Toimittajien sitouttamista koskeva vertailu (Supplier Engagement leader board) on nähtävillä CDP:n verkkosivuilla.

 

JAA