Päämainos

EK kannattaa lobbarirekisteriä

18.09.2018
Teksti Esko Lukkari

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kannattaa niin sanotun lobbarirekisterin perustamista. Eduskunnan puhemies Paula Risikko on ehdottanut, että Suomeen perustetaan avoimuusrekisteri.

Rekisteriin rekisteröitäisiin ammattimaista vaikuttamistyötä tekevät järjestöt, yhteisöt ja yritykset. Tavoitteena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä edistää kansalaisten luottamusta poliitikkojen työhön.

EK tiedotti asiasta 13.9.

”Avoimuus lisäisi kansalaisten luottamusta päätöksentekoon ja poistaisi turhaa mystiikkaa vaikuttamistyön ympäriltä. Ammattimainen vaikuttaminen on arvokasta työtä moniarvoisessa demokratiassa. Viisas päättäjä kuuntelee ja ottaa huomioon eri intressitahojen näkökulmat päätöksiä tehtäessä. Meidän tehtävämme on kertoa päättäjille, miten poliitikkojen päätökset vaikuttavat yritysten mahdollisuuksiin toimia ja tarjota työtä Suomessa”, sanoo tiedotteessa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Avoimuusrekisterin onnistumisen edellytys on, että kaikki vaikuttamistyötä tekevät organisaatiot sitoutuvat siihen. EK:lla ja sen jäsenliitoilla on ennestään kokemusta EU:n avoimuusrekisteristä.

JAA