Päämainos
Elintarvikeketjussa ollut kohtuuttomia sopimusehtoja
Toimitusketjut 17.12. 06:20

Elintarvikeketjussa ollut kohtuuttomia sopimusehtoja

Kauppatapalautakunnan mukaan kauppa on menetellyt hyvän kauppatavan vastaisesti.

17.12.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Shutterstock

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta kehottaa kauppaa aitojen hinnantarkastusehtojen käyttämiseen. Lautakunta on selvittänyt kaupan ja tuottajien välille kiistaa aiheuttaneita hinnantarkastusehtoja.

Lautakunnassa ovat edustettuina teollisuuden, kaupan ja tuottajien etujärjestöt. Kiistaa sopimusehdoista on puitu järjestöjen välillä vuosia. 

Lautakunta suosittaa on päivittäistavarakaupan alan toimijoita aitojen ja alkutuottajien välisissä sopimuksissa käytettävän hinnantarkistusehdon hyvän kauppatavan mukaisuutta, koska nykyehdot ovat kohtuuttomia. 

Keskuskauppakamari tiedotti asiasta 15.12.

Kohtuutonta sopimusehtoa voidaan sovitella. Lautakunta suosittaa, että kiinteähintaisessa, hintajaksoltaan pitkäkestoisessa sopimuksessa, on oltava aito hinnantarkistusehto.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan tietoon on tullut, että eräs päivittäistavarakaupan alan toimija on pyytänyt alkutuottajilta kiinteähintaista tarjousta satokausituotteista. Tarjous on tullut antaa yhdeksän kuukautta etukäteen ja kymmenen kuukauden ajalle, eli pisimmillään hinta on sovittu 19 kuukautta etukäteen.

”Tuottajalla heikko neuvotteluasema

”Päivittäistavarakaupan ja alkutuottajien välisten sopimusten mukaan hinnanmuutoksista on ollut mahdollista neuvotella, mutta lautakunnan selvityksen mukaan tämä ei käytännössä ole ollut mahdollista, vaikka satomäärä tai tuotantokustannukset muuttuisivat olennaisesti. Päivittäistavarakaupan ala on Suomessa hyvin keskittynyttä, joten yksittäisen tuottajan neuvotteluasema on heikko”, sanoo tiedotteessa elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan puheenjohtaja, professori Veikko Vahtera.

Kauppatapalautakunnan mukaan kaupan ja alkutuottajan kiinteähintaisen pitkäkestoisen sopimuksen hinnantarkistusehto on kohtuuton sopimusehto ja kaupan menettely on siten hyvän kauppatavan vastaista.

Lautakunta suosittaa, että kiinteähintaisessa hintajaksoltaan pitkäkestoisessa sopimuksessa on oltava aito hinnantarkistusehto erityisesti siltä varalta, jos sopimushinnan perusteena olevat olosuhteet muuttuvat olennaisesti. Tarve tällaiselle hinnantarkistusehdolle on erityisesti silloin, kun sopimusosapuolet eivät ole toisiinsa nähden tasavertaisessa asemassa ja kiinteä hinta tulee antaa ennen kuin tuotantokustannukset ja satomäärä ovat selvillä.

Lautakunnan suosituksen mukaan hinnantarkistuslausekkeesta on käytävä ilmi se mekanismi, jonka mukaan tuotteen hinta voi muuttua, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Hinnanmuutos voidaan sitoa esimerkiksi tiettyyn indeksiin. Tällöin muutos on mahdollinen ilman erillistä neuvottelua ja toisen osapuolen antamaa suostumusta.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Lautakunnan toimintaa rahoittavat Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Päivittäistavarakauppa ry. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.

JAA