Elintarviketuonnin valvonta tiukkenee

EU:n ulkopuolelta tulevien lähetysten tarkastuspaikoiksi käyvät vain hyväksytyt raja-asemat.

26.08.2019
Teksti Esko Lukkari

Tulli tiukentaa EU:n ulkopuolelta maahan tuotavien elintarvikkeiden valvontaa. EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvia elintarvikkeita ja elintarvikekontaktimateriaaleja sekä kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja voi jatkossa tuoda vain tiettyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta.

Tuotteiden fyysiset tarkastukset (tunnistustarkastus, kasvinterveystarkastus ja näytteenotto) täytyy jatkossa tehdä joko hyväksytyllä rajatarkastusasemalla (BCP) tai ennakkoon hyväksytyssä muussa valvontapisteessä (CP). 

Tulli tiedotti asiasta 19.8.

Yrityksen oma varastokin käy

Muu valvontapiste (CP) voi olla joko tuojayrityksen tai huolitsijan varasto, joka täyttää valvonta-asetuksen ja sen nojalla säädettyjen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset. Lisäksi valvontapisteen on täytettävä EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen vaatimukset ja paikasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Yrityksen tai huolitsijan on itse haettava etukäteen varastolleen muun valvontapisteen (CP) asemaa. Tulli avaa elokuussa hakumenettelyn, millä kerätään tiedot muun valvontapisteen asemaa hakevista varastoista.  

Kysely tulee täyttää 15.9.2019 mennessä, mikäli haluaa varmistua siitä, että tähän kyselyyn liittyvien tuotteiden siirto tarkastusta varten halutulle varastolle on mahdollista uuden valvonta-asetuksen tullessa voimaan 14.12.2019. Tulli tarkastaa kaikki muun valvontapisteen asemaa hakeneet varastot ja esittää niiden hyväksymistä maa- ja metsätalousministeriölle

JAA