Etla: Kaupan esteet heijastuvat kolmansiin maihin

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos selvitti, miten USA:n tuontitullien nostaminen vaikuttaisi Suomeen ja Eurooppaan.

04.10.2017
Teksti Marika Javanainen

Trumpin Yhdysvallat pohtii parhaillaan tuontitullien ja tariffien nostamista tavaroille, jotka tuodaan Kiinasta ja Meksikosta, mahdollisesti myös EU:sta. Meksikon ja Kiinan tuontiin kohdistuvat tullit vaikuttavat myös Suomeen. Tämä selviää Etlan juuri ilmestyneestä tutkimuksesta.

Jos USA korottaa vain Meksikosta ja Kiinasta tulevan tuonnin tulleja, Suomi menettäisi arvonlisää liki 180 miljoonaa euroa. Summa vastaa noin 0,1 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta (bkt).

Vaikutukset olisivat merkittävästi suurempia, jos USA korottaisi myös suoraa EU:sta tulevaa tuontia. Laskelmien mukaan jo viiden prosentin korotus aiheuttaisi Suomelle 450 miljoonan euron arvonlisän menetykset ja 15 prosentin tullikorotus jopa 1,2 miljardin euron menetykset. Summat vastaavat 0,2–0,6 prosenttia Suomen bkt:stä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useaan otteeseen nostanut esille tuontitullien ja tariffien nostamista erityisesti Kiinasta ja Meksikosta ja mahdollisesti myös EU:sta tulevalle tuonnille.

”Tutkimuksemme osoittaa, että kaupan esteillä voi olla isoja vaikutuksia myös kolmansiin maihin. Syynä on se, että yhä useampien tuotteiden takana on monimutkaisia ja globaaleja arvoketjuja. Näissä ketjuissa tie raaka-aineista komponenteiksi ja lopulta valmiiksi tuotteeksi kulkee usein monien maiden kautta”, kertoo toinen tutkimuksen tekijöistä, Etlatiedon Jyrki Ali-Yrkkö.

Suomessa valmistetaan esimerkiksi komponentteja, jotka viedään Kiinaan kokoonpantaviksi ja sen jälkeen valmiit tuotteet viedään Kiinasta Yhdysvaltoihin. Tällaisten ketjujen takia kaupan esteet eivät rajoitu vain tiettyihin maihin.

Tutkimuksen mukaan Suomen suora ja epäsuora vienti Yhdysvaltoihin luo Suomeen arvonlisää, jonka arvo ylittää 10 prosenttia kaikesta viennin tuomasta arvonlisästä. Noin kaksi kolmasosaa tulee suorasta viennistä. Epäsuorista kanavista Suomelle tärkein kulkee Saksan kautta.

Ehdotetut Meksikoa ja Kiinaa koskevat tullikorotukset vähentäisivät rajusti näiden kautta kulkevaa Suomesta ja muista EU-maista lähtöisin olevaa arvonlisää. EU-maista Yhdysvaltojen mahdollisista tullikorotuksista kärsisivät eniten Irlanti, Saksa ja Luxembourg. Arvonlisän lasku olisi vielä selvästi suurempaa, mikäli tullikorotukset koskisivat suoraa tuontia EU-maista Yhdysvaltoihin.

Tutkimusta ovat rahoittaneet ulkoasiainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

JAA