Etteplan laajentaa Smartpost-yhteistyötään
Toimitusketjut 03.04. 09:08

Etteplan laajentaa Smartpost-yhteistyötään

Etteplan More on yritysostoilla kasvanut merkittäväksi pakettijakelun ohjelmistoyhtiöksi.

03.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Etteplan ja Posti laajentavat älypostiyhteistyötään. Etteplanin uusi ohjelmistoyksikkö Etteplan More vastaa jatkossa Postin pakettiautomaattien ohjelmistojen ylläpidosta.

Tänä vuonna yhteistyö laajenee koskemaan myös asuintaloissa ja työpaikoilla sijaitsevia Smartpost-automaatteja ja niiden ohjelmistoja.

Etteplan tiedotti asiasta 26.3.

Etteplan More vastaa Smartpostien ylläpidosta eli ohjelmiston teknisestä tuesta ja huollosta. Yhteistyö alkoi, kun Etteplanin sittemmin ostama Eatech päivitti automaattien ohjelmistot vuonna 2017.

Smartpostien koko ylläpito

”Postin näkökulmasta on käytännöllistä, että tarjoamme koko järjestelmän ylläpidon yhdestä paikasta”, sanoo tiedotteessa Etteplan Moren toimitusjohtaja Esa Mäkelä.

”Postin asiakaspalvelulla on suora yhteys ylläpito-osastollemme, jolta voidaan antaa teknistä etätukea tai koordinoida laitteelle huolto. Huolehdimme myös tarvittavista sovelluspäivityksistä tai –kehityksestä”, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan Etteplanin vahvuus on automaattien ennakoiva huolto. Automaattien älykästä laitteistoa seurataan etänä, ja vika ehditään korjata ennen kuin se näkyy loppukäyttäjälle.

Pakettiautomaattien lisäksi Postilla on asuintaloissa ja työpaikoilla sijaitsevia Smartpost-automaatteja, jotka helpottavat pakettien noutoa ja lähettämistä oman kulkureitin varrelta. Postin tavoitteena on kasvattaa Smartpost-automaattiverkostoaan merkittävästi seuraavien vuosien aikana.

”Olemme olleet todella tyytyväisiä yhteistyöhön projektihallinnassa, asennusten läpiviennissä ja työn laadussa. Siksi laajennamme yhteistyötä myös Smartpost-automaattien ohjelmistoihin”, sanoo Postin palvelupisteverkoston johtaja Lasse Huttunen.

Etteplan on viime vuosina kasvattanut ohjelmistosuunnitteluaan. Viime vuonna Etteplan osti Eatech Oy:n lisäksi Koodain Solutions Oy:n ja aiemmin Soikea Solutions Oy:n. Ne yhdessä muodostavat Etteplanin ohjelmistoyksikön, joka toimii Suomessa Etteplan More -nimellä. Vuonna 2017 se teki 5,6 miljoonan euron liikevaihdon.

JAA