Fennovoima vakuuttaa Hanhikivi 1:n etenevän

Laitostoimittaja RAOS Project Oy on toimittanut pääosan sadoista järjestelmäsuunnitelmista.

10.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Vuoden alussa käynnistetty Fennovoiman kehitysohjelma ja organisaatiomuutos ovat saaneet vauhtia Pyhäjoen Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeeseen.

Toimintatapoja ja organisaatiomallia on muutettu ja vastuita selkeytetty. Se on yhtiön mukaan tehostanut suunnittelua ja yhteistyötä laitostoimittajan ja hanketta valvovan Säteilyturvakeskuksen (STUK:n) kanssa. 

Hanhikivi-hankkeen etenemisestä kerrotaan yhtiön verkkosivun uutisjutussa 4.12.

”Kulunut vuosi on ollut erittäin tuloksekas ja olemme vieneet muutoksia eteenpäin”, sanoo Fennovoiman vt. toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja Timo Okkonen.

Yhtiön mukaan se on saanut turvallisuutta koskevat laitostason suunnitteluratkaisut hallintaansa. Laitostoimittaja RAOS Project Oy on puolestaan toimittanut pääosan sadoista järjestelmäsuunnitelmista yhtiön arvioitaviksi.

”Tämän työn tehokas läpivienti mahdollistaa nyt laitospaikan kokonaissuunnitelmaa ja eri rakennusten tarkkaa sijaintia koskevien päätösten tekemisen”, Okkonen sanoo.

Laitoksen turvallisuuteen, suunnitteluun, laatuun ja käyttöön liittyvien valmistelujen on edettävä rinnakkain, jotta jättihanke pysyy aikataulussa. 

Ykkösvaihe loppuun

”Seuraavan kahden vuoden tavoitteena on saada suunnittelun ykkösvaihe tehtyä, rakentamislupa-aineistot valmiiksi ja suunnittelu viimeisteltyä. Näiden rinnalla tähtäämme täyteen rakentamisvalmiuteen kolmen vuoden kuluessa ja käyttövalmiuteen alle kymmenessä vuodessa”, Okkonen arvioi.

Työmaa-alueella on ongelmallista kallioruhjevyöhykettä tutkittu tarkkaan ja tuloksia on esitelty STUK:lle. Loppuvuoden tavoitteena on vahvistaa analyysien riittävyys ydinturvallisuuden kannalta.

Seuraavaksi Hanhikiven niemellä käynnistyvät hallintorakennuksen rakennustyöt. Ensi vuonna työmaalla päästään myös kaivuutöihin, jotka liittyvät reaktorin rakentamiseen.

”Tavoitteemme on, että olemme tämän vuoden loppuun mennessä vahvistaneet ydinreaktorin tarkan sijoittumisen laitospaikalle ja ”jäädyttäneet” koko laitosalueen suunnitelman. Näin pääsemme valmistelemaan laitosaluetta ydinvoimalan rakentamista varten”, Okkonen sanoo.. 

Lokakuussa alkoi voimalan ensimmäisten pääkomponenttien valmistus. Turbiinigeneraattorin roottori valmistetaan Japanissa, minkä jälkeen se koneistetaan Ranskassa. Fennovoima valvoo töiden etenemistä tarkastusohjelman mukaisesti.

Rakentamislupa on välietappi

Ydinvoimalan turvallisuuteen, suunnitteluun, laatuun ja käyttöön liittyvät asiat ovat hankkeelle elintärkeitä. Vahva turvallisuuskulttuuri tarkoittaa kaikkien näiden huomiointia erilaisissa tehtävissä, ratkaisuissa ja päätöksissä sekä näihin liittyvässä vuoropuhelussa laitostoimittajan ja alihankkijoiden kanssa.

”Teemme paljon asioita sen eteen, että hyvän suunnittelun ansiosta voimme varmistua valmiudesta ryhtyä lopulta rakentamaan. Ennakoimme edessä olevia vaiheita aiempaa aktiivisemmin, koska laitostoimittaja tarvitsee enemmän ohjausta kuin mihin olimme alun perin varautuneet”, Okkonen paljastaa.

Itse laitoksen rakentaminen vaatii STUK:n puoltaman ja valtioneuvoston myöntämän rakentamisluvan, jossa tähtäin on vuoden 2021 lopussa. 

”Tavoitteenamme on onnistunut rakentaminen sekä turvallinen ja käyttövarma voimalaitos. Pyrimmekin ajattelemaan ja toimimaan ikään kuin meillä olisi laitos jo tässä ja nyt rakenteilla tai käytössämme. Suunnittelemme toimintaamme pitkällä tähtäimellä yli laitoksen koko elinkaaren, jopa sata vuotta eteenpäin. STUK valvovana viranomaisena on varmasti odottanut meiltä juuri tätä”, Okkonen sanoo. 

JAA