Hanko on Suomen autosatama

Jopa 80 prosenttia Suomeen tuotavista autoista kulkee Hangon Länsisataman kautta.

27.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Noin 80 prosenttia Suomeen tuotavista autoista kulkee Hangon sataman kautta. Autojen tuonti on tämän vuoden alkukuukausina ollut selvästi vilkkaampaa kuin vuoden 2018 alussa.

Autot tuodaan Hangossa Sataman Länsisatamaan, jonne saapuu vuosittain noin 2 000 alusta. Hangon Satama on laajentamassa Länsisatamaa ja satama-alue laajenee seitsemän hehtaaria.

Hangon Satama kertoo investointihankkeistaan Mediaplanetin Logistiikan tulevaisuus-julkaisussaan 3/2019.

Länsisataman vesilinjaa siirretään toimitusjohtaja Anders Ahlvikin mukaan merelle päin 150 metriä. Sataman laajennus maksaa kahdeksan miljoonaa euroa, josta EU:n maksama tuki on 20 prosenttia.

EU on myöntänyt investoinnille tukea Merten Moottoritien rahastosta. Projekti on yhteishanke Rostockin sataman ja Finnlines Oyj:n kanssa. Laajennus valmistuu kokonaisuudessaan syksyn 2019 aikana.

”Laajennus mahdollistaa Länsisataman liikenteen kasvattamisen 20-25 prosentilla”, Ahlvik sanoo.

Hangon Satama työllistää tällä hetkellä tuhatkunta henkeä suoraan tai välillisesti.

Hangon Satama koostuu kolmesta eri satamasta: Länsisatamasta, Koverharin satamasta ja Ulkosatamasta. Hangon satamaliikenne on kasvanut vuositasolla viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 86 prosenttia. Vienti kasvoi peräti 99 prosenttia.

Nordstream 2 kasvattanut

Suurin yksittäinen kasvutekijä on ollut Nordstream 2-projektin kaasuputkien laivaukset. Nordstream-projekti päättyy ensi syksynä.

Hangon seuraava kasvun lähde on Koverharin satama. Sen kautta on alkamassa satamaoperaattori Rauanheimon irtolastiliikenne. Yhtiö on solminut pitkäaikaisia kuljetussopimuksia jopa 1,5 miljoonan tonnin vuotuisista kuljetuksista.

JAA