Päämainos
HKScan ja sopimustuottajat metsillä ilmastotalkoisiin
Toimitusketjut 01.07. 06:49

HKScan ja sopimustuottajat metsillä ilmastotalkoisiin

HKScan tähtää Zero Carbon -ilmasto-ohjelmallaan hiilineutraaliin ruokaketjuun vuoteen 2040 mennessä.

01.07.2021
Teksti Esko Lukkari

HKScan tehostaa sopimustuottajiensa kanssa ruokaketjunsa hiilensidontaa. Uudessa pilottihankkeessa lannoitetaan 500 hehtaaria metsää. Pilotin tavoitteena on sitoa hiiltä viisi miljoonaa kiloa kahdeksassa vuodessa.

HKScanin Zero Carbon -ilmastosuunnitelma tähtää hiilineutraaliin ruokaketjuun vuoden 2040 loppuun mennessä. HKScan on sitoutunut asettamaan Science Based Targets -aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

HKScan tiedotti asiasta 22.6. 

Zero Carbon -työhön kuuluu merkittävän päästölähteiden vähentämisen rinnalla hiilinielujen lisäämistä yhdessä sopimustuottajien ja kumppaneiden kanssa. Hiilinieluja edistäviä ratkaisuja tutkitaan parhaillaan HKScanin sopimustuottajien pelloilla ja nyt myös metsänlannoituspilotissa.

Metsänlannoituspilottiin kuuluu 500 hehtaaria metsää eteläisessä Suomessa. Valituissa metsäkohteissa puuston kasvu on jo hyvää. Näin varmistetaan, että kasvava puusto hyödyntää ravinteet tehokkaasti.

”Lannoitus lisää hiilen sitoutumista puustoon ja nopeuttaa puuston kasvua ja järeytymistä tukkipuuksi. Tukkipuun käyttö huonekalujen ja puutalojen valmistuksessa lisää pitkäikäisten puutuotteiden hiilivarastoja. Kestävä hiilinielujen ja -varastojen lisäys maa- ja metsätaloudessa on keskeinen osa ilmastomuutoksen torjuntaa ja tätä työtä tutkimme HKScan Agrofood Ecosystem -verkostossa”, sanoo tiedotteessa HKScanin johtaja Ulf Jahnsson

Kivennäismaiden männiköiden ja kuusikoiden kertalannoitus lisää runkopuun kasvua 10–20 kuutiometriä hehtaarilla lannoitusta seuraavien 6–8 vuoden kuluessa. Lannoitus lisää puuston hiilensidonnan ohella myös muun kasvillisuuden hiilensidontaa ja hiilenvarastoja. Lisäksi se kasvattaa maan orgaaniseen ainekseen sitoutuneen hiilen määrää. 

Lannoitus lisää hiilivarastoja

”Lannoitus on erinomainen keino lisätä metsien hiilensidontaa ja hiilenvarastoja. Tässä mielessä lannoitus on eräänlainen ilmastoteko”, sanoo Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Itä-Suomen yliopiston professori Heli Peltola.

Metsänlannoituspilotissa mitataan metsien lisääntynyttä hiilensidontaa. Pilotin käytännön toteuttamisesta ja hiilensidontalaskennasta vastaa Havulatva Oy.

Yhden puukuutiometrin lisäkasvu sitoo hiilidioksidia ilmakehästä hiilidioksiditonnin verran.

”Viidensadan metsähehtaarin lannoitus sitoo hiilidioksidia viisi miljoonaa kg CO2 lannoitusvaikutuksen aikana. Metsäpalstoille tehdään otantatarkastukset ja laskenta, joiden avulla todennetaan lisätty hiilensidonta”, sanoo toimitusjohtaja Samuli Kallio Havulatva Oy:sta.

 


 

AVAINSANAT

HKScan

JAA