Jäte-energiaan oma ekosysteemi

Business Finlandin rahoittama hanke alkoi Vaasan yliopistossa marraskuussa ja päättyy ensi kesänä.

16.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBIC ryhtyy rakentamaan kiertotalouden tiekarttaa ja ekosysteemiä jäte-energia-alalle yhdessä alan toimijoiden kanssa. 

Marraskuussa käynnistynyttä ja ensi kesänä päättyvää CEE4WES-hanketta rahoittaa Business Finland.

Uusia ratkaisuja kaivataan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, aiemmin jätteeksi luokiteltujen sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja hukan minimointiin liittyen.

Vaasan yliopisto tiedotti asiasta 10.12.

”Vaikka Pohjoismaissa ja monissa Keski-Euroopan maissa jäte-energia-ala on varsin kehittynyttä, edellyttää kestävyys- ja kiertotaloustavoitteisiin pääseminen uusia ja innovatiivisia ratkaisuja”, sanoo hankkeessa projektipäällikkönä toimiva Karita Luokkanen-Rabetino Vaasan yliopistosta. 

”Kutsumme alan kehittämisestä kiinnostuneet toimijat rakentamaan ekosysteemiä ja tiekarttaa kanssamme”, hän sanoo.

Jäte-energia-ala mukaan

Hankeidea lähti rakentumaan tiiviissä yhteistyössä innovatiivisia kiertotalousratkaisuja kaipaavien jäte-energia-alan toimijoiden kanssa.

 Tällöin tunnistettiin useita mielenkiintoisia innovaatio- ja kehittämiskohteita, joihin liittyvä markkinapotentiaali on valtaisa, mutta joihin ei ole tarjolla kaupallisia ja teolliseen mittakaavaan skaalautuvia ratkaisuja. Vaadittavat ratkaisut ovat useimmiten monimutkaisia, ja ne vaativat monialaisia yhteistyöverkostoja, joissa yhdistyy eri tieteenaloilta ja toimialoilta tuleva osaaminen.

”Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet olla hiilinegatiivinen kiertotaloustoimija jäte-energia-alalla, mikä edellyttää innovatiivisten, kaupallisten ratkaisujen kehittämistä alan pioneereilta. Suomessa ei ole selkeää jäte-energia-alan ekosysteemiä, joka systemaattisesti lähtisi verkottamaan toimijoita ja rakentamaan kompetensseja ja uutta liiketoimintaa ”, sanoo Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

Logistiikka yksi avainalue

Tärkeitä tutkimusalueita ovat kestävä jätteenkäsittely ja logistiikka, hiilidioksidipäästöjen poistaminen ja hiilidioksidin tuominen osaksi uutta arvoketjua, jäteperäiset polttoaineet sekä energia- ja materiaalitehokkuus.

”Jäteperäiset polttoaineet ovat kestävän kehityksen kannalta parhaita. Niiden ilmastovaikutus on hyvin pieni. Raaka-ainetta ei tarvitse valmistaa, ja jätteiden uusiokäyttö pienentää niiden hävittämisestä muutoin aiheutuvaa kasvihuonekaasupäästöä. Meillä on Vaasan yliopistossa jo kokemusta jäteperäisistä voimala-, laiva- ja työkonepolttoaineista”, kertoo energiatekniikan professori Seppo Niemi.

Ekosysteemin rakentaminen ei keskity pelkästään yrityksiin, vaan keskeisellä sijalla on myös verkottuminen tutkimusorganisaatioiden kanssa.

JAA