Kaivoslain remontille ei ole tarvetta

TEM:n selvitysmiehen raportin mukaan vuonna 2011 säädetty laki toimii.

02.05.2019
Teksti Esko Lukkari

Vuoden 2011 kaivoslain perinpohjaiselle muuttamiselle ei ole tarvetta. Tähän johtopäätökseen on tullut selvityshenkilö OTT Pekka Vihervuori kaivoslainsäädännön kehittämistarpeita arvioineessa selvitystyössään.

Selvitystyön alustavat havainnot osoittavat, että vuoden 2011 kaivoslain perinpohjaiselle muuttamiselle ei ole tarvetta. Suomessa ei ole myönnetty vielä yhtään kaivoslupaa vuoden 2011 lain perusteella.

Sen sijaan Vihervuoren mukaan kaivoslain ja muun kaivoksia koskevan lainsäädännön välisessä suhteessa on mahdollisia muutostarpeita. Lopullinen raportti toimenpidesuosituksineen julkaistaan 15.6.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti asiasta 26.4.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa 1.3. selvityshenkilö OTT Pekka Vihervuoren selvittämään ja arvioimaan kaivoslain toimivuutta suhteessa laissa asetettuihin tavoitteisiin sekä kaivoslain ja kaivostoimintaan kohdistuvan muun keskeisen lainsäädännön välisen suhteen toimivuutta.

Laaja kuulemiskierros

Selvitystä varten on hankittu sidosryhmäpalautetta laajalla kyselykierroksella sekä keskeisille tahoille kohdennetulla kuulemistilaisuudella 2.4. Lisäksi otakantaa.fi-sivustolla on ollut avoin mahdollisuus kommenttien esittämiseen.

Selvityshenkilön tähän mennessä saama palaute osoittaa, että kaivostoimintaa koskevaa lainsäädäntöä kohtaan tunnetaan eri tahoilla laajaa kiinnostusta. Myös kritiikkiä ja erilaisia muutostarpeita on tuotu monipuolisesti esille, niin laaja-alaisissa järjestelmäkysymyksissä kuin monissa yksityiskohdissakin. Toisaalta ehdotukset ovat usein hyvin erisuuntaisia tai keskenään ristiriitaisia, mikä on kaivostoiminnan luonne huomioon ottaen ymmärrettävää.

Vuoden 2011 kaivoslain perinpohjaista muuttamista ei ole pidetty aiheellisena, eikä selvityshenkilön alustavissa suosituksissakaan tällaiseen nähdä syytä. Sen sijaan on noussut esiin, että kaivoslain ja muun kaivoksia koskevan lainsäädännön välisessä suhteessa on mahdollisia kehittämistarpeita.

JAA