Kaskisten satama kasvattaa raideliikennettä
Toimitusketjut 19.11. 10:50

Kaskisten satama kasvattaa raideliikennettä

Sellun vienti ja Etelä-Pohjanmaan metsien hyödyntäminen ovat kasvumoottoreina.

19.11.2019
Teksti Esko Lukkari

Kaskisten satama aikoo nostaa rautatiekuljetusten osuuden kolmannekseen satamaliikenteessään. Viime vuonna sen tavaraliikenne kasvoi viidenneksen sellun viennin ansiosta. 

Sataman kautta kulki viime vuonna tavaraa 1,1 miljoonaa tonnia ja 600 miljoonan euron arvosta. Aluskäyntejä oli vuonna 2018 noin 330, ja määrä on kasvussa.

Pääpaino satamaliikenteessä on metsäteollisuuden tuotteissa ja sen jalostuskemikaaleissa. Satama työllistää 50 henkilöä. Toiminnasta vientiä on 59 prosenttia. Tärkeimmät vientimaat ovat Ruotsi, Englanti, Hollanti, Ranska, Italia, Algeria, Marokko ja Tunisia.

Kaskisten satamasta kerrotaan Editorin verkkojutussa 11.11.

Kaskisten sataman vahvuutena on sen sijainti. Läntinen meriväylä on helppokulkuinen, ja valtatie 8 kulkee kymmenen kilometrin päässä eikä taajaman läpi tarvitse kulkea satamaan päästäkseen.

Satamaan kulkevat myös Suomen läntisimmät junaraiteet. Niiden käyttö on ollut viime aikoina turhan varovaista, sanoo verkkojutussa sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman.

”Vielä kymmenisen vuotta sitten kolmannes sataman tavarasta kulki raiteilla. Siihen pyritään uudelleen”.

Kiskojen käyttäminen maantieliikenteen sijaan tukisi Kaskisten sataman kasvua. Kun liikenteen ja alusten arvioidaan muuttuvan yhä enemmän automatisoiduksi ja miehittämättömäksi, raiteilla sekin on mahdollista maantietä nopeammin ja varmemmin.

Teuvalle puutavaran uusi lastauspaikka

Satama tukee viime vuonna perustettua Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistystä, jonka tavoitteena on parantaa Suupohjan rataa pitkäjänteisesti. Yhdistyksen toiminnanjohtajan Jorma Vierulan mukaan Teuvan lastauspaikan kunnostaminen ja laajentaminen on hyvä alku.

”Puutavaran lastauspaikkoja on Etelä-Pohjanmaalla enää Alahärmässä ja Alavudella, ja nyt sellainen kunnostetaan Teuvalle. Se tulee tarpeeseen, koska seutukunnan metsien hyödyntämisaste on tällä hetkellä vain 65 prosenttia.

Teuvan lastauspaikan on laskettu nostavan hyödyntämisasteen 80 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä.

Käytännössä Teuvalla lastauspaikan pidentäminen toteutetaan jo ensi vuonna. Näin raiteille mahtuvat VR:n linjauksien mukaiset pitkät junat.

Vierulan mukaan käynnistymässä on raideliikenteen renessanssi, joka voi tuoda Suupohjan radalle vielä henkilöliikenteenkin takaisin.

”Kumipyöriin on uskottu liikaa. Raiteet ja automatisoitu liikenne ovat tulevaisuuden kuljetusmuoto”, Hellman tiivistää. 

JAA