Kauppa huolissaan EU:n SVHC-rekisteristä
Toimitusketjut 30.10. 10:00

Kauppa huolissaan EU:n SVHC-rekisteristä

Kaupan Liitto haluaisi rajata haitta-ainerekisteriä.

30.10.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Kaupan Liitto

Kaupan Liitto on huolissaan Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n valmistelemasta uudesta rekisteristä. Siihen kerättäisiin tiedot Euroopan markkinoille tuotujen esineiden sisältämistä nk. huolta aiheuttavista aineista.

Kaupan mielestä rekisteriin ilmoitusvelvollisuutta tulee rajata, ja rekisterin pitää palvella sen ensisijaisia käyttäjiä. Eri maiden kaupan alan liitot ovat kattojärjestönsä EuroCommercen kanssa tuoneet ilmi saman huolen.

Kaupan Liitto tiedotti asiasta 25.10.

Vuoden alussa tehtiin EU:n jätedirektiivin kirjaus, että Euroopan markkinoille saatettujen esineiden sisältämistä SVHC-aineista (Substance of Very High Concern) pitää laatia uusi rekisteri. ECHA:n rekisteritietokannan pitäisi olla valmis runsaan vuoden päästä. Yritysten aikaraja tietojen toimittamiseen on 5.1.2021.

Sama rekisteröinti moneen kertaan

Ilmoitusvelvollisuus rekisteriin on tämänhetkisen tulkinnan mukaan kaikilla toimitusketjun osapuolilla; valmistajalla, maahantuojalla, kokoajalla sekä jakelijoilla tukkuliikkeistä vähittäismyymälöihin, jos esine tai joku sen osa sisältää SVHC-ainetta enemmän kuin 0,1 painoprosenttia.

”Ilmoitusvelvollisuus pitäisi rajata sille, joka ensimmäisenä saattaa kyseistä ainetta sisältävän esineen Euroopan markkinoille. Nykytulkinnalla samoista esineistä tai niiden osista tehtäisiin useita eri ilmoituksia”, sanoo tiedotteessa Kaupan liiton kemikaaliasioista vastaava johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb.

”Asian mittasuhteen ymmärtää, kun miettii, kuinka paljon yksittäisiä osia ja komponentteja on esimerkiksi ruohonleikkurissa tai moottorisahassa. Kun samoja esineitä rekisteröidään toimitusketjun eri vaiheissa, tehdään valtava määrä turhaa työtä, johon kuluu aikaa ja rahaa”, hän sanoo.

Kerättävän tiedon ei Kuljukka-Rabbin mielestä pitäisi myöskään olla liian yksityiskohtaista, jotta tiedon toimittaminen säilyisi sujuvana.

Ensisijaisesti käyttäjille

Kuljukka-Rabbin mielestä jätteenkäsittely- ja kierrätystoimiala on rekisterin ensisijainen käyttäjä. Jos rekisterissä ei huomioida niiden tarpeita, kierrätysprosessien luonnetta ja vallitsevia käytäntöjä luodaan hänen mukaansa kallis ja jopa hyödytön tietokanta.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että ECHA tulee rakentamaan jonkinlaisen tietokantaversion direktiivin asettamassa aikarajassa, vaikka aikataulu on lähes mahdoton näin massiivisen ja monitahoisen hankkeen toteuttamiseksi”, Kuljukka-Rabb kertoo.

Hän nostaa esille myös kansainvälisen etäkaupan aiheuttaman haasteen, jota ei tässä hankkeessa huomioida mitenkään.  

Entä millaisia vaikutuksia uudella rekisteröintivelvollisuudella ja sen nykytulkinnalla olisi vähittäiskaupalle?

”Jätedirektiivin uusi kirjaus aiheuttaa erikoisen tilanteen, sillä lähtökohtaisesti rekisteriin tulisi ilmoittaa aineita, jotka jossain elinkaarensa vaiheessa ovat sisältäneet tai sisältävät SVHC-aineita. Tässä ei oteta huomioon sitä, onko tuotteen rakenne jo mahdollisesti korvautunut uudessa tuotantoerässä”, toteaa Tokmanni Oyj:n laatupäällikkö Mikko Kalmi.

Kalmin mukaan Tokmannilla on myynnissä kymmeniä tuhansia tuotteita, joista suurin osa hankitaan suorana tuontina, mutta osa hankitaan kotimaisilta ja ulkomaisilta jakelijoilta ja maahantuojilta.

”Lain toteutuessa aiotulla tavalla lisäämäämme vaatimustasoa tavarantoimittajille, ja tämä saattaa heijastua lisäresursointina ja kasvaneina kuluina”, Kalmi toteaa.

JAA