Kauppataseen alijäämä supistui viime vuonna
Toimitusketjut 12.02. 08:21

Kauppataseen alijäämä supistui viime vuonna

Tavaraviennin arvo kasvu jäi silti kahteen prosenttiin vuonna 2019.

12.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi viime vuonna kaksi prosenttia Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 64,9 miljardia euroa. Tuonnin arvo laski yhden prosentin ja sen arvo oli 65,6 miljardia euroa.

Tulli julkaisee ulkomaankaupan yksityiskohtaiset maa- ja tavaratiedot koko viime vuodelta 28.2. Tulli tiedotti ennakkoluvuista 10.2.

Edellisvuonna 2018 sekä vienti että tuonti kasvoivat seitsemän prosenttia. Vuonna 2017 vienti nousi 15 ja tuonti 14 prosenttia.

Kauppataseen alijäämä pieneni selvästi viime vuonna. Kauppatase jäi silti 710 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämä EU-maiden kanssa väheni 1,2 miljardiin euroon ja EU-maiden ulkopuolisten maiden kanssa kauppatase kääntyi ylijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 455 miljoonaa euroa. 

Kaupan alijäämä pieneni

Vuonna 2018 kauppatase oli alijäämäinen 2,9 miljardia euroa. Kauppa EU-maiden kanssa oli 1,8 miljardia alijäämäinen ja kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa hieman yli yhden miljardin alijäämäinen. Vuonna 2017 kauppataseen alijäämää kertyi lähes 2,8 miljardia euroa.

EU-maihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin vienti kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2019. Vienti euroalueelle nousi kolme prosenttia. 

Tuonti EU-maista oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, mutta tuonti muista maista laski kolme prosenttia. 

Vuonna 2018 vienti EU-maihin kasvoi kuusi ja EU:n ulkopuolelle kahdeksan prosenttia. Tuonti EU-maista suureni vuonna 2018 vähemmän kuin vienti, viisi prosenttia. Tuonti EU-maiden ulkopuolelta kasvoi samaan aikaan yhdeksän prosenttia.

Lähes kaikkien päätoimialojen viennin arvon kasvu hidastui tai kääntyi laskuun vuonna 2019 tammi-marraskuussa. Kuljetusvälineiden, sähköteknisten tuotteiden ja elintarvikkeiden vienti kasvoi kuitenkin. 

Metsätuotteissa suurin pudotus

Metsäteollisuuden tuotteiden vienti laski viisi prosenttia. Koneiden ja laitteiden vienti kasvoi kaksi prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti kuusi prosenttia tammi-marraskuussa. Moottoriajoneuvojen vienti suureni viisi prosenttia ja muiden kuljetusvälineiden vienti 12 prosenttia. 

Joulukuulle osui 931 miljoonan euron alustoimitus, joka tulee nostamaan kuljetusvälineiden koko vuoden 2019 vientiä reippaasti. Metalliteollisuuden tuotteiden vienti nousi kaksi prosenttia. Öljytuotteiden viennin arvo kasvoi myös kaksi prosenttia, mutta muun kemianteollisuuden vienti kääntyi taas kahden prosentin laskuun. 

Tavaratuonnin arvo kääntyi laskuun vuonna 2019 tammi-marraskuussa. Sekä kulutustavaroiden että elintarvikkeiden tuonti kasvoi viime vuoden tammi-marraskuussa yhden prosentin. Kuljetusvälineiden tuonnin kasvu oli kahdeksan prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti sen sijaan väheni kuusi prosenttia. Investointitavaroiden tuonti väheni kaksi prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden tuonti neljä prosenttia.

JAA