Keliber valmis litium-kaivosinvestointiin

Investointi maksaa 200 miljoonaa euroa.

28.06.2018
Teksti Esko Lukkari

Keliber Oy on nyt valmis litiumkaivosinvestointiin. Kotimaisen litiumin saanti on ollut yksi Suomeen suunnittelun sähköautojen akkutuotannon avainasioista. Valmistunut kannattavuusselvitys vahvistaa Keliberin mukaan projektin hyvän taloudellisen ja teknisen toteutettavuuden.

Keliber Oy:n litiumprojektin kannattavuusselvitys vahvistaa projektin liiketaloudellisen kannattavuuden ja esittää projektin toteutussuunnitelman. Keliber julkisti kannattavuusselvityksen 15.6.

Tulokset muodostavat Keliberin mukaan vahvan pohjan yhtiön kehittymiselle Euroopan ensimmäiseksi vertikaalisti integroituneeksi akkulaatuisen litiumkarbonaatin tuottajaksi, joka kykenee vastaamaan korkealaatuisten litiumraaka-aineiden odotettuun kysynnän kasvuun seuraavien vuosikymmenien aikana.

Yhtiön omaan kaivostuotantoon perustuva toiminta-aika on nykyisten malmivarojen perusteella 13 vuotta, mutta tuotantoa jatketaan hankkimalla spodumeenirikastetta kolmansilta osapuolilta seitsemän vuoden ajan omien kaivosten malminlouhinnan päättymisen jälkeen. Alueella on merkittävä malminetsintäpotentiaali antaen mahdollisuuden toiminnan jatkamiseen myös omista malmivaroista.

Keliberin litiumhankkeen nettonykyarvo (”NPV”) ennen veroja (8%:n korkokanta) on 295 miljoonaa euroa, sisäinen korko (”IRR”) ennen veroja 24% ja takaisinmaksuaika 5,5 vuotta. Projektin suunnitellun toiminnan aikainen liikevaihtopotentiaali on 2 281 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 1 213 miljoonaa euroa.

Projektin toiminnan aikaisten investointikustannusten (”CAPEX”) kaivoksille, rikastamolle ja kemian tehtaalle arvioidaan olevan 255 miljoonaa euroa. Projektin alkuinvestointi on 199 miljoonaa euroa ja loput 56 miljoonaa euroa investoidaan myöhemmin toiminnan aikana.

Keliberin omaan malminlouhintaan perustuvien käyttökustannusten (”OPEX”) arvioidaan olevan 4 427 euroa/tuotettu litiumkarbonaattitonni. Keskimääräinen OPEX nousee, kun tuotantoa jatketaan hankkimalla spodumeenirikastetta kolmansilta osapuolilta. OPEX:n koko toiminnan ajalta, sisältäen ostorikasteen hankinnan, arvioidaan olevan 4 866 euroa/tuotettu litiumkarbonaattitonni.

Litiumtuotteiden kysyntä on vahva, mikä heijastuu litiumkarbonaatin myyntihintaan. Akkulaatuisen litiumkarbonaatin hintaennusteet DFS-raporttia varten on toimittanut Roskill Consulting Group Ltd ("Roskill"). Roskill ennustaa, että akkulaatuisen litiumkarbonaatin hinta (reaalihinta) vaihtelee vuosien 2017-2032 aikana 10 320 US dollaria / t ja 13 931 US dollaria / t välillä. Keskimääräiseksi hinnaksi kyseiselle ajanjaksolle Roskill ennustaa 12 357 US dollaria.

JAA