Päämainos
Kemianteollisuuden yrityksistä viidennes käyttää maakaasua
Toimitusketjut 24.05. 09:46

Kemianteollisuuden yrityksistä viidennes käyttää maakaasua

Jotkut alan yritykset voivat joutua ajamaan tuotantoprosessejaan väliaikaisesti alas.

24.05.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Suomessa noin viidennes kemianteollisuuden yrityksistä käyttää maakaasua energianlähteenä. Teollisuus käyttää Kaasuyhdistyksen mukaan hieman yli 14 terawattituntia maakaasua vuodessa ja siitä kemianteollisuus 7–8 terawattituntia.

Kemianteollisuus ry:n mukaan maakaasua käyttävät yritykset työllistävät noin 50 prosenttia alan työntekijöistä. Maakaasua käytetään suurissa yrityksissä enemmän kuin pienissä. Kyselyssä pienet yritykset raportoivat useammin, että niillä ei ole mahdollista löytää maakaasulle korvaajaa.

Kemianteollisuus tiedotti asiasta 20.5.

Kemiassa on jopa 34 000 työpaikkaa

Kemianteollisuus ry kysyi yrityksiltään, minkälaisia vaikutuksia kaasun loppumisella olisi tuotannolle. Merkittävät ongelmat vaikuttavat yritysjoukkoon, joka työllistää suoraan noin 6 000 työntekijää ja vaikutuksia olisi yritysjoukkoon, joka työllistää noin 12 000 työntekijää. Kaasutoimitusten katkeaminen vaikuttaa kaasua käyttävistä kemianteollisuuden yrityksistä noin 72 prosenttiin ja noin 40 prosenttiin merkittävästi. Kemianteollisuus työllistää Suomessa noin 34 000 työntekijää.

”Yritykset ovat varautuneet kaasunsaannin katkeamiseen esimerkiksi ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita ja etsimällä kaasulle vaihtoehtoisia reittejä. Jos kaasua tai vaihtoehtoisia polttoaineita ei ole saatavilla, voivat yritykset joutua ajamaan tuotantoprosessejaan väliaikaisesti alas”, sanoo tiedotteessa Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Venäjän maakaasun katkeamisella ei arvioida viranomaislähteiden mukaan olevan välittömiä vaikutuksia kaasun saatavuuteen teollisuudessa.

Suuremmat vaikutukset tulevat kesän jälkeen, ja tuolloinen tilanne riippuu siitä, kuinka hyvin maakaasua saadaan Balticconnectorin kautta. Tyypillisen talven kaasuntarve on mahdollista kattaa kuitenkin vain LNG-terminaalikapasiteettia lisäämällä. Hintojen ennustetaan joka tapauksessa nousevan.

JAA