Päämainos
Euroopan komissio antoi myyntiluvan Pfizerin ja BioNTechin koronarokotteelle joulukuussa 2020.
Toimitusketjut 13.01. 06:00

Euroopan komissio antoi myyntiluvan Pfizerin ja BioNTechin koronarokotteelle joulukuussa 2020.

Koronarokotteen jakelu on haaste toimitusketjulle - nämä kolme tekijää on ratkaistava

Turvallisen rokotteen kehittäminen on vasta erävoitto koronan vastaisessa taistelussa. Riittävän rokotemäärän tuotanto, rokoteannosten pakkaus sekä turvallinen ja oikea-aikainen jakelu asettavat haasteita toimitusketjuille ympäri maailmaa.

13.01.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Adobe Stock

Kansainvälinen hankinnan ammattilaisten CIPS-media on tarkastellut koronarokotteen jakelun pullonkauloja Isossa-Britanniassa. Kuningaskunnan tavoitteena on rokottaa jopa 15 miljoonaa ihmistä helmikuun puoliväliin mennessä.

”Tavoitteen saavuttaminen edellyttää koko toimitusketjun huolellista suunnittelua”, kuvailee CIPS-median haastattelema terveydenhuollon teknologiayritys GHX:n vanhempi konsultti Kevin Sample.

CIPS-media listaa seuraavat kolme vaihetta kriittisiksi koko toimitusketjulle.

1. Kapasiteetti

Isossa-Britanniassa rokotteiden toimitusketjussa pyritään autoteollisuudesta tuttuun malliin, jossa tavarat toimitetaan käyttöpaikoille silloin, kun niitä siellä tarvitaan.

”Jakelun ei tarvitse vastata autotehtaissa vaadittavaa, minuuteissa mitattavaa tarkkuutta, mutta oikea-aikaisen jakelun on minimoitava rokotteen paikallisen varastoinnin tarve", Sample sanoo.

Jos rokotuspaikalle toimitetaan maanantaina 1000 rokotetta, niin seuraavana päivänä tuolla rokotuspaikalla on kyettävä rokottamaan 1000 ihmistä, Sample kuvailee.

"Mallin haasteena on, että toimitusketjussa tapahtuvat viivästykset aiheuttavat dominoefektin koko ketjuun, mikä johtaa lopulta rokotusten pysähtymiseen."

2. Täyttö ja pakkaus

Suuri rokoteannosten määrä edellyttää vielä suurempaa määrää pakkausmateriaaleja ja rokoteampulleja. Hallituksen lääketieteellinen neuvonantaja professori Jonathan Van-Tam varoitti joulukuussa, että rokotteiden globaali kysyntä saattaa aiheuttaa häiriöitä toimitusketjussa tarvittavien pakkausmateriaalien riittävyyteen.

Pakkausmateriaalien maailmanlaajuinen yhtäaikainen kysyntä voi pahimmillaan muodostaa toimitusketjuun pullonkauloja, jotka heijastuvat kansallisten rokotusohjelmien hidastumiseen.

"Jokaista potilaalle toimitettua rokotetta kohden toimitusketjuun voi olla osallistunut jopa kymmenen eri toimittajaa, jotka ovat toimittaneet toimitusketjussa tarvittavia komponentteja niin tuotanto- kuin jakeluvaiheeseen", Sample kuvailee.

3. Turvallisuus

Logististen ja tuotannollisten haasteiden lisäksi toimitusketjun ilmeinen haaste on turvallisuuden takaaminen. Rokoteannosten toimitusketjun on kyettävä vastamaan niille asetettuja viranomaiskriteerejä. Toimitusketjun suunnittelussa on huomioitava myös varkausten ja ilkivallan mahdollisuus.

"Rokotevarkauksien ja tahallisen vahingonteon välttämiseksi jokaista toimitusketjun kohtaa, jossa lähetys vaihtuu toimittajalta toiselle, on seurattava tarkoin”, globaaleihin toimitusketjuratkaisuihin erikoistuneen Lamasoft-yhtiön varapuheenjohtaja Madhav Durbha sanoo CIPS-medialle.

JAA