Päämainos

Lahden seudulle uusi kierrätyspuisto

Hollolan Kehätie ja Orimattilan Loukkaanmäki kilpailevat kierrätyspuiston sijoituspaikasta.

22.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Hollolan Kehätien sekä Orimattilan Loukkaanmäen alueet ovat vaihtoehtoina Lahden seudun uudelle kierrätyspuistolle. LADEC Oy on arvioinut neljää sijaintivaihtoehtoa kierrätyspuiston sijoituspaikaksi.

Kehätien alue nousi kärkeen sijainnissa ja logistiikassa, alueen sisäisessä toteutettavuudessa sekä yrityshaastatteluissa. Se oli silti rakentamiskustannuksiltaan muita vaihtoehtoja kalliimpi. Loukkaanmäen alue oli rakentamiskustannuksiltaan edullisin, ja toiseksi paras sijainnin ja logistiikan sekä sisäisen toiminnallisuuden osalta.

Marjasuon alueen heikkoudeksi osoittautui alueen sisäinen toiminnallisuus, Matomäen taas yritysten arvioinnit. 

Kujalan alue täyttymässä

Kierrätyspuiston sijaintipaikka on tarkoitus osoittaa valmisteilla olevassa Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavassa. Nykyinen Kujalan alue on täyttymässä, eikä uusille toiminnoille ole enää juurikaan tilaa.

Ladec tiedotti asiasta 14.5.

”Pyrimme tuomaan esiin niitä asioita, jotka ovat keskeisiä yritystoiminnan sijoittumiselle. Päättäjät joutuvat arvioimaan muitakin näkökulmia. Tarve kierrätysliiketoiminnalle soveltuviin sijaintipaikkoihin on aito. Mikä alue valitaankaan, on tärkeää, että se on riittävän toimiva sekä kustannustehokas ja siten vetovoimainen yritystoiminnan kannalta”, sanoo tiedotteessa LADECin johtaja Tomi Tura.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy tilasi alkuvuodesta 2020 yhteistyössä Hollolan kunnan, Lahden kaupungin ja Orimattilan kaupungin kanssa arvioinnin uuden kierrätyspuiston sijaintivaihtoehdoista.

Tavoitteena oli vertailla, kuinka toteuttamiskelpoisia, toimivia ja houkuttelevia vaihtoehdot ovat sijoittuvan yritystoiminnan kannalta. Arvioinnin teki Ramboll Finland Oy.

Arvioinnissa tarkasteltiin asioita, jotka vaikuttavat yritysten ja muiden toimijoiden kiinnostukseen sijoittua tulevaisuudessa alueelle. Niissä ei otettu kantaa ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) selvitettyihin asioihin. Tavoitteena oli tuottaa YVA-selostusta täydentävää tietoa Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan valmistelun ja kuntien päätöksenteon tueksi.

Alueita vertailtiin sijainnin ja logistiikan, alueen toteutettavuuden (ml. rakentamiskustannukset), sisäisen toiminnallisuuden sekä muiden yritystoiminnan edellytyksiin vaikuttavien tekijöiden näkökulmista.

JAA