Lakon menetykset satoja miljoonia
Toimitusketjut 10.12. 09:01

Lakon menetykset satoja miljoonia

Vaikutukset kertaantuvat verkottuneissa alihankinta- ja tuotantoketjuissa.

10.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Teknologiateollisuuden maanantaina 9.12. alkaneet lakot aiheuttavat satojen miljoonien eurojen tuotannon menetykset Suomessa eri toimialoilla. Teknologiateollisuus arvioi kokonaisvaikutuksiksi jopa 400 miljoonaa euroa.

Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n työtaistelut koskevat myös mekaanista metsäteollisuutta ja kemianteollisuutta. Yksistään teknologiateollisuudessa tuotantomenetykset ovat satojen miljoonien eurojen suuruusluokassa kolmen lakkovuorokauden ajalta.

Teknologiateollisuus tiedotti lakon vaikutuksista 9.12.

Teknologiateollisuudessa lakkojen piirissä on kaikkiaan noin 60 000 työntekijää ja toimihenkilöä. Lakot koskettavat 85:tä yritystä ja 200:aa toimipaikkaa. Tästä kokonaismäärästä Teollisuusliiton ilmoittaman lakon piirissä on noin 21 000 työntekijää.

Kolmen päivän menetykset

Liiton mukaan kolmen päivän menetetyn tuotannon kiriminen on vaikeaa, kallista ja monissa tapauksissa mahdotonta. Tuotannon menetykset voidaan laskea sadoissa miljoonissa euroissa, ja työtaistelun laajuuden vuoksi haitat näkyvät myös kansantalouden tasolla.

”Työtaistelusta aiheutuu vahinkoa myös monille muille yrityksille kuin lakon kohteille, sillä yritykset toimivat verkottuneesti alihankinta- ja tuotantoketjuissa. Jos ketjussa yksi lenkki pettää, se voi aiheuttaa komponenttipulan tai muun häiriön myös lakon ulkopuolissa yrityksissä. Tuotanto voi vaikeutua tai pysähtyä kokonaan. Yrityksillä ei ole nykyisin juurikaan varastoja”, sanoo Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Rautaportaan mukaan yritykset kantavat huolta asiakkaistaan ja asiakaslupauksistaan, sillä toimitusvarmuus on keskeinen asia liiketoiminnassa. Jos luvatuista toimitusajoista ei pystytä pitämään kiinni, hankinnat tehdään pahimmassa tapauksessa jostakin muualta. Lakosta aiheutuisi vakavaa mainehaittaa.

”Pelkästään lakkoihin varautuminen aiheuttaa yrityksille monenlaisia kustannuksia. Tuotantolaitoksesta riippuen tuotannon pysäyttäminen lyhyeksikin aikaa voi tulla erittäin kalliiksi. Myös keskeytyneen tuotannon ylösajo on kallista, ja tuotantorytmiin pääseminen voi hankaloittaa toimintaa jopa viikkojen ajan”, Rautaporras selvittää.

JAA