Liikenne- ja viestintäministeriö: Postilakiin ei tule turvallisuusriskejä

04.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö torjuu julkisuudessa olleita tietoja valmisteilla olevan postilain sisältämistä turvallisuusriskeistä.

LVM:n mukaan lakiesitykseen ei sisälly jakelun reittitietojen avaamista eikä etenkään henkilötietojen avaamista. Lakiesitys oli lausuntokierroksella touko-kesäkuussa 2018.

Esityksen lähtökohtana on lvm:n mukaan, että henkilötietoja käsiteltäisiin mahdollisimman vähän. Silloin kun tietoja käsitellään, toimitaan ministeriön mukaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

LVM tiedotti asiasta 24.9.

Lakiehdotuksen mukaan postiyritysten olisi luovutettava hallussaan olevat olennaiset postipalvelua koskevat tiedot, jos tietoja hyödynnettäisiin postipalveluiden ja jakelutoiminnan tarjoamiseen ja kehittämiseen. Tietojen saatavuus helpottaisi myös henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistämistä. Velvoite luovuttaa postitoimintaa koskevia olennaisia tietoja koskisi kaikkia postilain tarkoittamia postiyrityksiä.

Lausuntokierroksen jälkeen esitystä on täsmennetty siten, että luovutettavien tietojen ei katsota kuuluvan liikesalaisuuden piiriin. Esimerkiksi jakelun reittitietojen avaaminen ei sisälly viimeistelyssä olevaan esitykseen. Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitetty henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suojaan.

Tiedot postilaatikoiden sijainnista on jo voimassa olevan postilain mukaan annettava toisen postiyrityksen käyttöön.

Postitoimintaa koskevat olennaiset tiedot eivät olisi ministeriön mukaan vapaasti saatavilla, vaan tietoja saisi luovuttaa ja käyttää vain laissa erikseen määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tietoja ei luovutettaisi avointen rajapintojen kautta massaluovutuksena. Olennaiset tiedot eivät ole ns. avointa dataa eli kuka tahansa ei pysty niitä internetistä lataamaan.

Tähän asti Posti on hallinnut tietoa esimerkiksi postilaatikon paikasta ja postinumeroalueista. Tietojen avaaminen helpottaisi uusien jakelijoiden tuloa postitoimintaan ja olisi omiaan varmistamaan jakelutoiminnan myös haja-asutusalueilla. Tarve postilain muutokselle onkin lähtöisin jakelu- ja sanomalehtiyritysten tarpeesta.

JAA