Litiumakkujen kierrätys tarvitsee järjestelmän

Akkujen kysynnän kasvaessa liikenteen sähköistäminen ilman kierrätystä voi vaarantua.

17.09.2020
Teksti Esko Lukkari

Litiumakkujen raaka-aineen tarjonta ja kysyntä ovat lyhyellä aikavälillä tasapainossa. Pidemmällä aikavälillä, akkujen kysynnän kasvaessa voimakkaasti, liikenteen sähköistyminen voi olla vaarassa. 

Näin sanoo Solomon Asfaw, LUT-yliopiston tutkijatohtori LUT-yliopiston ja Augsburgin yliopiston tuoreen tutkimuksen tiedotteessa, jonka LUT julkaisi 14.9. 

Tutkimuksessa analysoitiin litiumin tarjonnan ja kysynnän tasapainoa tulevina vuosikymmeninä. Keskeiset tutkimustulokset ja ehdotukset julkaistiin hiljattain Nature Communications -tiedelehdessä.

”Akkujen keräämiseen ja kierrätykseen tarvitaan pikaisesti tehokas järjestelmä, jotta litiumin saatavuus voidaan turvata”, hän sanoo

Asfawin mielestä liikennesektorin päästövähennystavoitteet vaarantuvat, mikäli sähköajoneuvojen määrän kasvua ei voida tukea. 

Käytetty litium tulisi saada täysimääräisesti kiertoon. Arviolta noin 80 prosenttia kaikesta akkukapasiteetin kysynnästä on sidoksissa liikennesektoriin, loppuosa liittyy kiinteiden energiavarastojen akkuihin.

Litiumille myös vaihtoehtoja

Tutkimusryhmä tunnisti muitakin keinoja tukea liikennesektorin kestävää kehitystä. Yksi olisi panostus tutkimukseen, jossa kehitetään akkujen alhaisempaa litiumpitoisuutta (g/kWh). Tutkijat suosittelevat tutkimusta myös vaihtoehtoisiin akkukemian ratkaisuihin, jotka pienentäisivät litiumakkujen kysyntää.

“Akkujen kysyntää tulisi korvata kestävän liikenteen ratkaisuilla, jotka eivät vaadi lainkaan akkuja”, sanoo Christian Breyer, LUT-yliopiston aurinkotalouden professori ja yksi tutkimuksen laatijoista.

Tällaisia ratkaisuja ovat julkisen liikenteen suuntaaminen vahvemmin raideliikenteeseen, sekä autojen yhteiskäyttöä tukevat järjestelmät. Synteettisillä polttoaineilla ajoneuvojen akkuja ei voida suoraan korvata, johtuen merkittävistä eroista tehokkuudessa. Sen sijaan synteettiset polttoaineet tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi lento- ja meriliikenteessä, joissa akkuja ei voida käyttää.

”Julkisten kulkuneuvojen käyttö ja kimppakyydit ovat yksilöiden valintoja, joilla voidaan vähentää riippuvuutta yksityisautoilusta. Näiden tekemiseen tarvitaan kannustimia”, sanoo Breyer.

Etusivulle >

Lisää toimitusketju-uutisia >

JAA