Maa- ja biokaasusta halutaan vetyä ja akkujen raaka-ainetta
Toimitusketjut 01.12. 06:43

Maa- ja biokaasusta halutaan vetyä ja akkujen raaka-ainetta

Gasum ja Hycamite aloittavat maa- ja biokaasun vähähiilistämishankkeen ja kartoittavat markkinoita.

01.12.2021
Teksti Esko Lukkari

Gasum ja suomalainen Hycamite TCD Technologies alkavat tutkia maa- ja biokaasun vähähiilistämistä. Maa- ja biokaasu koostuvat pääosin metaanista. Hycamiten teknologialla kaasun metaanimolekyylit voidaan hajottaa päästöttömästi alkuaineikseen, eli vedyksi ja puhtaaksi, kiinteäksi hiileksi. 

Puhdas hiili soveltuu esimerkiksi sähköautojen akuissa käytettäväksi raaka-aineeksi, ja vetyä voidaan käyttää esimerkiksi puhtaassa energiatuotannossa ja teollisuuden raaka-aineena.

Gasum tiedotti hankkeesta 25.11.

Yhtiöt selvittävät maa- ja biokaasun vähähiilistämisen markkinoita ja sovelluskohteita Pohjoismaissa. Samalla selvitetään Hycamiten teknologialla tuotetun vedyn elinkaaripäästöt sekä mahdollisuudet niiden alentamiseen. Tässä hyödynnetään Gasumin tietämystä maa- ja biokaasun tuotanto- ja jakeluketjuista sekä niiden päästöjen laskemisesta.

Tarve vähähiilisille ratkaisuille

Monet Gasumin teollisista asiakkaista tarvitsevat jo raaka-aineena vetyä ja sen valmistuksessa syntyy nykyisin merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi puhtaalla vedyllä voidaan korvata muuta energian käyttöä ja siten edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

”Hiilen talteenotto maa- tai biokaasusta mahdollistaa kaasun ilmastovaikutusten vähentämisen. Olemme innostuneita mahdollisuudesta selvittää Hycamiten teknologiaan perustuvien ratkaisujen soveltuvuutta Gasumin nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin”, sanoo tiedotteessa liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Syrjänen Gasumilta. 

Hycamiten teknologialla Gasumin kaasua voidaan muuntaa ilman kasvihuonekaasupäästöjä puhtaaksi vedyksi ja hiileksi sekä keskitetysti että hajautetusti Gasumin loppuasiakkaiden luona.

”Nyt pääsemme tutkimaan teknologiamme soveltamista erilaisiin käyttötarkoituksiin laajasti Suomessa ja Pohjoismaissa. Tavoitteenamme on tarjota yrityksille jo nyt mahdollisuus alkaa käyttämään kestävästi tuotettua vetyä”, sanoo Hycamiten toimitusjohtaja Laura Rahikka.

JAA

LUETUIMMAT