Maailmankaupan käytävillä ennätysvilkasta
Toimitusketjut 06.09. 10:26

Maailmankaupan käytävillä ennätysvilkasta

Ennusteen mukaan tulevaisuudessa Aasian kauppa kasvaa ja Yhdysvaltojen kutistuu.

06.09.2018
Teksti Heli Satuli kuvat BCG

Liikenne maailman keskeisillä kauppakäytävillä kasvoi viime vuonna lähes yhdeksän prosenttia ja kasvun ennustetaan jatkuvan edelleen. Vaikka kauppasopimuksia puretaan ja neuvotellaan uudelleen ympäri maailman, maailmankaupan volyymi kasvoi vuonna 2017 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014.

Kauppa kasvaa nopeimmin Lähi-idässä

Boston Consulting Groupin (BCG) mukaan maailmankauppa kasvoi 8,7 prosenttia vuonna 2017. Suurimmat kasvulukemat, 16 prosenttia, mitattiin Lähi-idässä ja EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa, joissa kauppa kasvoi 13 prosenttia. Globaali alueiden välinen kaupan kokonaisvirta kasvoi 9,2 prosenttia.

Luvut merkitsevät käännöstä kolme vuotta jatkuneeseen maailmankaupan laskutrendiin kaikilla kauppareiteillä ja jokaisella mantereella. Lasku aiheutui suurelta osin raaka-aineiden hintojen alamäestä. Tulevaisuuden näkymät ovat BCG:n ennusteen mukaan myös hyvin positiivisia. Vuosien 2018 ja 2026 välisenä aikana kansainvälisen kaupan odotetaan kasvavan 4 prosentin vuosivauhtia - taloudelliset olosuhteet huomioon ottaen. Luku edustaa raportin perustasoa, jonka mukaan BKT kasvaa 3 prosenttia vuodessa, Kiinan bruttokansantuote jatkaa kasvuaan ja hyödykkeiden hinnat nousevat tasaisesti kysynnän lisääntyessä.

Raportissa huomautetaan, että vaikka maailmankauppa ei ole vielä reagoinut meneillään oleviin isoihin kauppakiistoihin, tilanne voi muuttua. BCG:n skenaariossa, jossa valtiontaloudet ja osakekurssit sakkaavat, kauppatulot kasvaisivat vain 2,6 prosenttia vuodessa vuoteen 2021 mennessä. Kaikkein optimistisimman skenaarion mukaan kasvu voi yltyä jopa kuuteen prosenttiin vuodessa.

BCG:n mukaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin harjoittaman politiikan takia globaalin kaupan keskipiste voi lähivuosina siirtyä Aasiaan pois Yhdysvalloista. Raportissa muistutetaan, että Japani, Australia, Kanada ja kahdeksan muuta maata pyrkivät kohti Tyynenmeren kumppanuutta ja samaan aikaan Kiina jatkaa One Belt One Road -aloitettaan. BCG:n mukaan Aasian osuus maailmankaupan liikevaihdosta kasvaa 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, kun taas Yhdysvaltojen osuus laskee 9,2 prosentista 8,7 prosenttiin. Kaupan reitit Aasiassa kasvavat jopa 9 prosenttia vuodessa vuoteen 2026 asti, kun taas kasvu Yhdysvaltojen kauppareiteillä kutistuisi jopa 5 prosenttia samana ajanjaksona.

JAA