Metsänhoitoon yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä

Koko palveluketju saadaan yhteen järjestelmään.

20.12.2018
Teksti Esko Lukkari

PiiMega Oy, Bitcomp Oy ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ovat kehittäneet toiminnanohjausjärjestelmän Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeelle ja metsänomistajien palveluille. Se otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2019 aikana.

Ratkaisu nostaa Metsänhoitoyhdistysten tietojärjestelmän Suomessa uudelle tasolle, tehostaa toimihenkilötyötä ja parantaa asiakaspalvelua. Se kattaa Metsänhoitoyhdistysten toiminnan metsänhoidon suunnittelusta puuraaka-aineen toimitukseen ja metsänomistajille tarjottaviin palveluihin. Rahaliikenteen hallinta eli puumaksut, urakoitsijatilitykset ja erilaiset metsänhoidolliset työt ovat yhdessä järjestelmässä.

PiiMega tiedotti asiasta 12.12.

Kokonaisuus perustuu Bitcompin ja PiiMegan valmistuotteisiin ja komponentteihin, joita on käytössä Suomessa ja Euroopassa. Asiakaskuntaan kuuluu esimerkiksi suurmetsänomistajia, metsäpalveluyrityksiä, puunhankintayhtiöitä, metsänhoitoyhdistyksiä sekä sahoja ja puutavaran jatkojalostajia.

PiiMega® ForestPro ja LogPro -tuotteilla tehdään työmaiden hienosuunnittelu, toteutetaan suunnitelmat metsässä ja logistiikassa, kerätään toteumatiedot maksatuksen ja kannattavuuslaskennan pohjaksi ja hoidetaan maksuliikenne ja metsäreskontra. Järjestelmässä tieto kulkee metsänomistajan metsävaroista metsureille tai metsäkoneille ja sieltä edelleen puutavara-autoille ja puunjalostajille.

Ratkaisu on vuosien työ

”Olemme tohkeissamme yhteistyöstä Bitcompin ja Päijät-Hämeen kanssa. Vuosia kehitetty ratkaisu täydentyy kokonaisuudeksi, jolla koko yhdistyskentän tietojärjestelmätarpeet täytetään”, sanoo tiedotteessa Antti Miettunen PiiMega Oy:n metsäjärjestelmien liiketoimintajohtaja.

Yhteistyökumppaneista Bitcomp tarjoaa toiminnot asiakas- ja metsätiedon hallintaan, töiden suunnitteluun, hankehallintaan, metsänomistajanäkymään sekä monipuoliset kartta-aineistot ja -palvelut.

”Emme joudu toimimaan pörssikorporaatioiden kvartaalipaineissa, vaan haluamme kaikki kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Pystymme tuottamaan Metsänhoitoyhdistyksille järjestelmän ilman mittavia tuotekehitysinvestointeja. Bitcompin koneoppimiseen, satelliittidataan ja muihin kaukokartoitusmenetelmiin perustuvat analyysit tuovat mahdollisuuden jatkokehitykselle” toteaa Bitcompin toimitusjohtaja Tapani Stjernvall.

”Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeellä on halu toimia edelläkävijänä uusien tekniikoiden ja toimintatapojen hyödyntämisessä”, sanoo Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen johtaja Jari Yli-Talonen.

JAA