Päämainos
Metsäteollisuuden sivutuotteiden käyttö kasvaa vahdilla
Toimitusketjut 29.10. 09:19

Metsäteollisuuden sivutuotteiden käyttö kasvaa vahdilla

Kaatopaikkajätteen määrä pudonnut vuodesta 1992 jopa 95 prosenttia.

29.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Metsäteollisuuden jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen yleistyy vauhdilla. Vuonna 2018 paperi- ja massatehtaiden kaatopaikkajätteen määrä supistui 17 prosentilla ja määrä jäi noin 67 900 tonniin.

Metsäteollisuus ry:n seurannan alusta, vuodesta 1992, toimialan tuotantoon suhteutettu kaatopaikkajätteiden määrä on laskenut jopa 95 prosenttia. Nykyään tehtailta päätyy kaatopaikalle lähinnä soodasakkaa ja poikkeustilanteissa syntyneitä jätteitä, joita ei voida hyödyntää.

Metsäteollisuus ry tiedotti asiasta 23.10.

”Kaatopaikkajätteiden määrän väheneminen selittyy sillä, että metsäteollisuudessa osataan koko ajan hyödyntää tuotannon sivuvirtoja aiempaa tarkemmin. Toimiala panostaa paljon myös materiaalitehokkuuteen, mikä vähentää jätteitä ja prosessin sivuvirtoja”, sanoo tiedotteessa Metsäteollisuus ry:n ympäristöasiantuntija Maija Rantamäki.

Metsäteollisuudessa syntyviä jätteitä ja sivuvirtoja voidaan hyödyntää muun muassa maarakentamiseen sekä maanparannusaine- ja lannoitekäyttöön. Maarakentamisessa sivuvirtoja käytetään esimerkiksi teiden ja väylien rakentamisessa. Maanparannuksessa hyödyksi taas ovat kuitupohjaiset jakeet, joilla lisätään maan eloperäisen aineksen määrää sekä biotuhkat, joita käytetään lannoitteena.

Metsäteollisuuden yritykset ovat jo pidempään sitoutuneet omaehtoisesti vastuullisuuteen ja laatineet alalle yhteiset Vastuullisuussitoumukset. Vuoteen 2025 ulottuvien sitoumuksien perusteella yritykset tavoittelevat esimerkiksi materiaalitehokkuuden tehostamista entisestään.

”Tämä on metsäteollisuudelle luontevaa, koska toimiala on ytimeltään biopohjaista kiertotaloutta. Kaikki lähtee liikkeelle uusiutuvasta raaka-aineesta, tuotannossa vaalitaan materiaalitehokkuutta ja lopulta vielä puukuitupohjaiset tuotteet ovat kierrätettäviä”, Rantamäki sanoo.

Metsäteollisuuden roolia kiertotaloudessa esitellään tiedekeskus Heurekassa lauantaina 26. lokakuuta avautuvassa Kiertotehdas-näyttelyssä. Näyttelyyn liittyy yleisötapahtumia, työpajoja ja oppimateriaaleja, joissa kerrotaan esimerkiksi metsien hiilensidonnasta ja kuituraaka-aineen kierrätyksestä.

JAA