Päämainos

Muovikomposiittijätteelle tulossa oma kierrätysmalli

Jäte hyödynnetään sementin raaka-aineena. Mukana joukko muovialan kärkiyrityksiä.

01.12.2021
Teksti Esko Lukkari

Muoviteollisuus ry ja joukko muovialan yrityksiä ja hyödyntäjiä kehittävät komposiittijätteen keräyslogistiikkaa ja hyödyntämistä sementin tuotannossa.

Ympäristöministeriö tukee Muovimiljoona hankkeen avulla KiMuRa-projektia, jossa kehitetään murskatun muovikomposiittijätteen käyttöä raaka-aineena sementtiklinkkerin rinnakkaisprosessissa.

Kemianteollisuus ry tiedotti hankkeesta 22.11. 

Hankkeessa on mukana seitsemän komposiittituotteita valmistavaa yritystä: Ekin Muovi Oy, Exel Composites Oyj, Fenix Marin Oy, Muovilami Oy, Muovityö Hiltunen Oy, NCE Oy ja Patria Aerostructures Oy. Lisäksi Finnboat ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry edustavat End of life (EOL) -jätteen tuottajia, mutta käytöstä poistuvat komposiittituotteet eivät ole projektin keskiössä.

Tammikuussa 2021 käynnistetty KiMuRa-projekti on osa kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa. Tiekarttaan on koottu joukko toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Ympäristöministeriö on myöntänyt kuudelle hankkeelle tukea miljoona euroa.

Uusiokäyttöä löytyy paljon

Komposiittituotteet ovat keveitä, lujia ja pitkäikäisiä, minkä vuoksi niille löytyy uusia käyttökohteita siirryttäessä käyttämään ympäristölle ystävällisempiä materiaaleja. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sähköajoneuvojen kevyet rungot ja muut osat, vety- ja biokaasusäiliöt, tuulivoimaloiden lavat ja aurinkopaneelien tukirakenteet. 

Suomessa muoviteollisuuden yritykset valmistavat erilaisia komposiittituotteita, ja ala haluaa taata tuotteille myös elinkaaren jälkeisen hyötykäytön.

Komposiittijätteet pitää kerätä erilleen, ettei mukana ole asiaankuulumattomia jakeita, jotka vaikeuttaisivat jätteen hyötykäyttöä. Jäte kuljetetaan Kuusakosken keräyspisteisiin, varastoidaan ja itse murskaus tapahtuu Kuusakosken Hyvinkään laitoksella. Jätteen käyttää Finnsementti Oy rinnakkaisprosessissaan.

Ensimmäiset sata tonnia komposiittijätettä on jo ajettu hyödyntämisketjun läpi.

”Hankkeessa on mukana edistyksellisiä muoviteollisuusyrityksiä, joissa ymmärretään hankkeen tärkeys. Myös projektin ulkopuoliset yritykset pääsevät käyttämään pilottikierrätystä hyväkseen. Komposiittijätteen mahdollisimman tehokas kierrättäminen on yhteiskunnan edun mukaista”, sanoo Muoviteollisuus ry:n asiantuntija Pirjo Pietikäinen.

AVAINSANAT

muovi

JAA