Neljä visiota konttien toimitusketjun tulevaisuudelle

Ennakointi on yrityksille nyt tärkeämpää kuin koskaan.

25.06.2018
Teksti Heli Satuli

Asiantuntijat toisensa perään kehottavat konttien toimitusketjun osapuolia satsaamaan digitalisaatioon ja keskittymään työn muutokseen. Viime viikolla Rotterdamissa julkistettu TT Clubin analyysi "Brave New World - container transport in 2043" paljastaa, että alan toimijat ovat lähes yksimielisiä siitä, että toimiala muuttuu radikaalisti yhteiskunnan digitaalisen vallankumouksen seurauksena.

Raportin kirjoittajat esittävät konttiliikennealalle neljä toisistaan hyvin erilaista tulevaisuudenkuvaa. Raportin mukaan varustamot, terminaalit ja muut logistiikka-alan toimijat voivat kuitenkin jo nyt valmistautua jokaiseen mahdolliseen tulevaisuudenkuvaan.

Data jyrää vai Afrikka kasvaa?

Raportin mukaan konttiliikenteen toimijoiden kannattaa siirtyä mittamaan menestystä paitsi sen mukaan, kuinka hyvin tai edullisesti ne ovat toteuttaneet palvelunsa, mutta myös sen mukaan, kuinka paljon ne edistävät loppukäyttäjän toimitusketjun optimointia kuluttajan eduksi.

"Kokonaisvaltainen näkemys tuo todennäköisesti mahdollisuuksia lisätä tehokkuutta ja luoda win-win-yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa", raportissa todetaan.

Kaksi raportissa hahmoteltua skenaarioita perustuvat digitaalisen teknologian etenemiseen: Digital Reinvention ja Digital Disruption -skenaariot olettavat, että digitaaliset tiedot, data ja analyysit ovat alan tärkein trendi. Kolmas ja neljäs tulevaisuudenkuva puolestaan keskittyvät siihen, mitä voi tapahtua kansainvälisessä kaupassa ja ennakoivat paluuta 1990-luvun ja 2000-luvun alkupuolen nopean kaupan kasvun aikaan. Nyt kasvun ajureina toimisivat Etelä-Aasian kehittyvät maat ja Afrikan manner.

Katse muutostrendien käynnistyspisteisiin

Raportin mukaan todellisuudessa vuonna 2043 maailma on todennäköisesti ottanut käyttöön joitakin ominaisuuksia kaikista skenaarioista tai tulos on jotain täysin odottamatonta.

"Kysymys kuuluukin, miten alan toimijat voivat valmistautua näihin tuntemattomiin skenaarioihin", kirjoittajat toteavat.

Konttiliikenteen tulevaisuuspaperi kehottaa konttien toimitusketjun toimijoita seuraamaan "käynnistyspisteitä", digitalisoitumaan vauhdilla ja viljelemään "kokeilun ja innovoinnin henkeä". Ennakoiva yritys voi tarkkailla lukuisia muutostrendien käynnistyspisteitä. Niitä ovat esimerkiksi infrastruktuuri-investoinnit ja yksikkötyökustannusten kehitys suurimmissa talouksissa. Samoin kannattaa tarkkailla sähköisillä alustoilla tuotteitaan ja palveluitaan myyvien pk-yritysten määrää, 3D-tulostuksen käyttöönottoa, pääomasijoituksia konttikuljetusalan start-uppeihin, viimeisimpiä suurimpien aluksen tilauksia sekä digitaalisten alustojen käyttöönoton nopeutta.

JAA