Ohjausryhmä tukee VAK-lain uudistamista

Lain edellinen kokonaisuudistus tehtiin 25 vuotta sitten ja olosuhteet ovat sen jälkeen muuttuneet.

21.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut ohjausryhmän tukemaan vaarallisten aineiden kuljettamista koskevan lainsäädännön uudistamista. Ryhmän toimikausi alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.12.2020.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yksikön johtaja Elina Immonen ja sihteereinä Mari Suominen, Katja Viertävä ja Anu Häkkinen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Ohjausryhmässä on mukana useiden viranomaisten sekä kuljetustoimialan edustajia.

Lvm tiedotti asiasta 13.3.

Laki on 25 vuotta vanha

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta säädetään vaarallisten aiheiden kuljetuksesta annetussa laissa. Lain kokonaisuudistus tehtiin edellisen kerran vuonna 1994. Lainsäädännön uudistaminen on tärkeää, sillä toimintaympäristö ja olosuhteet ovat 25 vuodessa muuttuneet.

Uudistuksella halutaan parantaa liikenneturvallisuutta ja vaikuttaa myönteisesti ympäristön tilaan. Uudistuksessa otetaan lvm:n mukaan huomioon myös liikenteen automaatio- ja digitalisaatiokehitys.

Tavoitteena on laki, joka on selkeä ja turvaa jatkossakin korkean kuljetusten turvallisuustason. Tavoitteena on myös, että laista ei aiheudu alan yrityksille tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Uudistustyön ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu nykytilannetta lainsäädännön ja käytännön tasoilla. Luonnos arviomuistiosta oli lausuntokierroksella 19.12.2018 – 8.2.2019. Luonnoksesta saatiin 38 lausuntoa. Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää kaikkia lausunnon antaneita.

Lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Hankkeelle asetettu ohjausryhmä tukee valmistelua. Lausuntokooste julkaistaan myöhemmin hankkeen asiakirja-aineiston yhteydessä valtioneuvoston hanketietopalvelussa (valtioneuvosto.fi/hankkeet).

JAA