Pakettipalveluiden hintatietoja avataan
Toimitusketjut 09.05. 09:08

Pakettipalveluiden hintatietoja avataan

EU:n asetus avaa rajat ylittävien pakettipalvelujen hintatiedot vertailtaviksi.

09.05.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat LVM / Shutterstock

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja postilain muutosta koskevaan kansainvälisten pakettipalvelujen hintatietojen julkistamiseen. EU:n jo hyväksymä asetus velvoittaa isompia pakettipalveluja tarjoavia yrityksiä avaamaan rajat ylittävien pakettipalveluidensa hintatietoja.

Luonnos postilain muutoksesta on lähetetty lausunnoille. Lausuntojen määräaika on jo 28.5. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 23.11.2019.

LVM tiedotti asiasta 7.5.

Viranomaisen valvottava

EU-asetus on pääsääntöisesti jäsenmaita suoraan velvoittavaa oikeutta. Hintatietojen avoimuuden lisäksi asetus velvoittaa jäsenmaat nimeämään viranomaisen seuraamaan asetuksen toteutumista ja välittämään hintatietoa komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä säätämään säännösten rikkomisen seuraamuksista.

EU:ssa keväällä 2018 hyväksytyn pakettiasetuksen tarkoituksena on lisätä rajat ylittävien pakettipalvelujen hintatietojen avoimuutta, parantaa markkinoiden toimintaa ja edistää kilpailua.

Valvovana viranomaisena Suomessa toimisi Liikenne- ja viestintävirasto ja että pakettiasetuksen rikkomisesta koituvat seuraukset ovat voimassa olevan postilain mukaiset.

Suomessa koskee kymmenkuntaa

Asetus koskee Suomessa noin kymmentä pakettipalveluja tarjoavaa yritystä. Asetus ei koske yrityksiä, jotka ovat sijoittuneet ainoastaan yhteen jäsenvaltioon ja tarjoavat vain kotimaan pakettipalveluja.

Lakimuutoksella ei ole tarkoitus antaa kansallista lisäsääntelyä.

JAA